Hlavní menu:


Nový arcibispup pražský

14.02.2010, autor: M. Mareš, kategorie: Stalo se

Včera Svatý otec jmenoval arcibiskupem pražským Mons. Dominika Duku. Bude pokračovat v plnění třech hlavních úkolů, které pro naši církev stanovil Svatý otec při své podzimní návštěvě:
vést intelektuální dialog s agnostickou většinou společnosti, dbát o vzdělání a o charitu.
I pražské arcidiecézi jsou místa, kde se charitní práce a dialog s většinou společnosti daří. Mám na mysli například oblast Ústí nad Orlicí (je to území, spravované hradeckým biskupstvím). Kdyby se v celých Čechách dařilo pracovat tak dobře v Tříkrálové sbírce jako Oblastní charitě Ústí nad Orlicí, vybrali bychom v Mladé Boleslavi skoro desetinásobnou a v celé oblasti pražského arcibiskupství čtyřnásobnou koledu.
Přejme novému arcibiskupovi hojnost Božího požehnání - ať se mu daří posilovat věrohodnost svěřené církevní provincie - tedy věrohodnost křesťanského života každého z nás.


Biblický citát na dnešní den
Do domu Hospodinova půjdeme s radostí. (Ž 122,1)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |