Hlavní menu:


O vlažných katolících

04.01.2014, autor: Martin Blecha, kategorie: Duchovní
... k zamyšlení ...

O vlažných katolících

V duchovním životě platí, že čím více se katolík snaží žít s Bohem, tím četnější a záludnější pokušení zakouší. Není se co divit – čím větší světlo duše vyzařuje, tím více poutá pozornost nepřítele.

A tak způsob, jak utéci před tímto duchovním bojem, je vlažnost. Zkrátka se omezím na nutné minimum (odsedím si nedělní mši a svátosti přijmu jednou do roka) s pocitem, že jsem si odbyl své náboženské povinnosti. „Vždyť toho stejně moc nenahřeším, tak proč to hrotit?!“

Avšak srdce člověka má v sobě nenávratně zakódovánu touhu po štěstí. Pokud tato touha není realizována v Bohu, stává se katolík vlažným a automaticky je odkázán realizovat tuto touhu mimo Boha. „… Pojď tedy, ať ti dám zakusit radost, poznej štěstí!...“ (Kaz 2 1) „Neodepřel jsem svým očím nic z toho, po čem zatoužily, …“ (Kaz 2 10).

A tak snaha být šťastný zde na Zemi bez ohledu na vůli Boží, tolik typická pro vlažné katolíky, se stává podobnou touze nevěřících realizovat své štěstí v rozkoších a materiálních věcech. Naopak horliví katolíci svádějí duchovní boj. Někteří více, jiní méně úspěšně. Někdy nad pokušením zvítězí, jindy podlehnou. Ve druhém případě však utíkají vyznat svůj hřích – skrze odpuštění hříchů poznávají spásu. K této záležitosti poznamenává sv. Maxmilián Kolbe: „Duše se diví svým pádům. Je to však známkou toho, že nezná sama sebe. Svatí se nedivili svým pádům. Pokud se divili, tak jedině tomu, že nepadli ještě níže.“


Biblický citát na dnešní den
Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily. (Ezd 9,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |