Hlavní menu:


Obecné info

 
14.10.2022, autor: Jiří Vosáhlo, kategorie: Obecné info

Zvon Václav na naší staroměstské věži

Po trochu delší pauze se opět rozezněl náš zvon, který je dálkově ovládaný ze sakristie arciděkanského kostela. Jak sdělila vedoucí útvaru Správy budov magistrátu, byla dík jim opravena řídící automatika a provedena výměna elektromagnetického čidla. Celý článek ...

22.08.2022, autor: P. Poláček, kategorie: Obecné info

100. výročí narození kanovníka Josefa Hendricha

Přečtěte si článek našeho diecézního archiváře.
V neděli 28.8. v 9:00 hod bude mše svatá sloužena za + P. Josefa Hendricha
P. Josef Hendrich

02.07.2022, autor: Jiří Vosáhlo, z webu města, kategorie: Obecné info

Boží muka na našem panelákovém sídlišti

Zásluhou dobrých lidí byla obnovena po desítkách let jedna památka na místě bývalé polní cesty, viz odkaz: Křížek je dokončen

29.01.2022, autor: M. Mareš, foto T. Pospíšil, kategorie: Obecné info
Vděčnost za svědectví víry

Vděčnost za svědectví víry

Hospodin je mé světlo a má spása
30.06.2021, kategorie: Obecné info

Finanční pomoc obětem tornáda na Moravě

Zde můžete přispět přímo farnosti Moravská Nová Ves.

24.04.2021, autor: Š. Smolen, kategorie: Obecné info

Na nedělní mše svaté již není potřeba se zapisovat

Nejvyšší správní soud v rozsudku z 22. dubna 2021 konstatoval neústavnost většiny opatření Ministerstva zdravotnictví týkajících se bohoslužeb. Nová opatření 23. dubna se již o bohoslužbách výslovně nezmiňují. Vyplývá z nich pouze následující: (a) nadále je nutné nosit v kostele respirátor nebo nanoroušku, (b) je třeba dodržovat dvoumetrové rozestupy mezi osobami, které nejsou členy téže domácnosti a (c) desinfikovat si před vstupem do vnitřního prostoru ruce. Omezení týkající se počtu lidí v kostele a společného zpěvu se ruší. Již není třeba se na nedělní bohoslužby zapisovat.

06.03.2021, autor: I. Mladenov, kategorie: Obecné info

Přihláška na farní tábor

Odevzdávejte prosím na faře, v sakristii, anebo posílejte mailem (ivo.mladenov[at]seznam.cz) do konce března.

Ke stažení: přihláška, 187 kB

27.02.2021, autor: Š. Smolen, kategorie: Obecné info

Ninive - postní aktivita pro rodiny

Pokud byste zatoužili po společném rodinném pokání na postní dobu, zde je jedna inspirace.

07.01.2021, autor: Jiří Vosáhlo, kategorie: Obecné info

Zakázaný Bůh na ČT

Cyklus v ČT

Na ČT2 začíná dnes pozoruhodný cyklus Zakázaný Bůh. Jde o 13 příběhů mapujících pronásledování naší církve do r. 1989. Vždy ve čtvrtek večer, opakování v pondělí odpoledne. Více zde: Zakázaný Bůh
Cyklus právě (12.4.) už skončil, ale stále lze vidět v Archivu ČT všechny díly.

21.12.2020, kategorie: Obecné info

Lístky na vánoční mše svaté

Vstupenky na většinu vánočních bohoslužeb jsou dosud volně k dispozici a lze si je až do středy vyzvednout v sakristii arciděkanského kostela Panny Marie vždy půl hodiny přede mší svatou nebo po ní. Od 24. do 26. 12. bez nich nebude možný na bohoslužby vstup.

24.10.2020, autor: Š. Smolen, kategorie: Obecné info

Nabídka knih

Knihy uvedené v příloze je možné do 30. 10. 2020 zakoupit u pí. Aleny Němečkové (tel. 607 101 260 mail: alenanemeckova@centrum.cz.)

Ke stažení: Knizni-nabidka.xlsx, 11 kB

14.04.2020, autor: Daniel Kašpar, Jiří Vosáhlo, kategorie: Obecné info
10 let od nástupu P. Pavola Poláčka do Mladé Boleslavi

10 let od nástupu P. Pavola Poláčka do Mladé Boleslavi

Dne 15.4.2010 nastoupil do naší farnosti náš arciděkan Mgr.Ing. Pavol Poláček. Farníci mu věnují ikonu sv. Josefa. Celý článek ...

11.04.2020, kategorie: Obecné info

Modlitba k žehnání velikonočních pokrmů

Požehnání velikonočních pokrmů mohou farníci vykonat doma. Text je zde.

24.03.2020, autor: P. Poláček; Š. Smolen, kategorie: Obecné info

Několik novinek

1) V době trvání zákazu volného pohybu osob zatím není možné zajistit hlídání kostelů, a nemůžeme je tedy dosud zpřístupnit. Arciděkanský kostel však bývá přes den otevřen alespoň „k mříži“.

2) Je možné vykonat předvelikonoční zpověď a po ní případně individuálně přistoupit ke svatému přijímání. Na termínu se telefonicky domluvte s knězem. Je třeba zachovávat následující opatření: využít prostorné místo mimo zpovědnici, dodržet dostatečnou vzdálenost a používat roušky.

3) Apoštolská penitenciárie vyhlásila dar mimořádných plnomocných odpustků věřícím postiženým nemocí Covid-19, jakož i zdravotnickým pracovníkům, rodinným příslušníkům a všem, kdo se o ně z jakéhokoli titulu, včetně modlitby, starají. Podmínkou je, aby se v duchu odpoutanosti od jakéhokoli hříchu prostřednictvím sdělovacích prostředků duchovně zúčastnili slavení mše svaté, modlitby svatého růžence, pobožnosti křížové cesty či jiných obřadů, anebo se aspoň pomodlili Věřím v Boha, Otče náš a modlitbu k blahoslavené Panně Marii, obětovali tuto zkoušku v duchu víry v Boha a lásky k bratřím a měli vůli splnit obvyklé podmínky (svátostnou zpověď, přijetí eucharistie a modlitbu na úmysl Svatého otce) ihned, jakmile jim to bude možné. Apoštolská penitenciárie taktéž ochotně za stejných podmínek uděluje plnomocné odpustky u příležitosti současné světové epidemie i těm věřícím, kteří obětují návštěvu Nejsvětější svátosti nebo eucharistickou adoraci nebo alespoň půlhodinovou četbu Písma svatého nebo modlitbu svatého růžence nebo křížové cesty nebo korunky Božího milosrdenství, aby vyprosili u Všemohoucího Boha ukončení epidemie, úlevu pro ty, kdo jí jsou postiženi, a věčnou spásu těm, které Pán povolal k sobě.

4) Na internetu je v době nynější krize zdarma přístupný Katolický týdeník.

Vaši

otec Pavol (326 324 115)

otec Štěpán (602 887 143)

17.03.2020, kategorie: Obecné info

Čas karantény

16.3. až (zatím) do 26.4. 2020

1. Všechny kostely jsou uzavřeny až na vyznačenou dobu.
2. Návštěva nemocných se koná v nutných případech na požádání.
3. Zde je Pastýřský list litoměřického biskupa: Pastýřský list z 16.3.2020

16.03.2020, kategorie: Obecné info
UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ

V době trvání zákazu volného pohybu osob od pondělí 16. 3. 2020 do úterý 24. 3. 2020 se z rozhodnutí litoměřického biskupa „v celé diecézi ruší jakékoliv bohoslužby a jakákoliv jiná pastorační setkání a shromáždění“.

Kněží nadále v nutných případech vysluhují svátost smíření a svátost pomazání nemocných.

Platnost „Opatření k nouzovému stavu ve farnosti Mladá Boleslav“ z 13. 3. se tedy prozatím pozastavuje.

Organizační pokyny vydávané naším biskupem lze sledovat na www.dltm.cz.

14.03.2020, kategorie: Obecné info

Manuál pro domácí nedělní bohoslužbu

Takto se můžete sami nebo s rodinou v neděli pomodlit. Viz webové stránky diecéze. Kostel bude k tiché adoraci otevřený po celou neděli a v určených časech zde lze přijmout Eucharistii.

11.03.2020, autor: P. Poláček; Š. Smolen, kategorie: Obecné info

Opatření k nouzovému stavu

!aktualizováno 16.3. ráno! Platnost těchto opatření se v době trvání zákazu volného pohybu osob (tj. zatím do 24. 3.) pozastavuje.

Ke stažení: opatření k nouzovému stavu, 156 kB

24.01.2020, autor: Ivo Mladenov, kategorie: Obecné info

Přihláška na farní tábor 2020

Voděrady 8. - 15.8. 2020

Letos je opět možné se přihlásit na farní tábor, který se bude konat pod záštitou spolku Paškal od 08.-15.08.2020. Přihlášky je možné si vyzvednout na faře, případně v zákristii nebo zde v příloze a odevzdat vyplněné nejpozději do 31.3.2020 (termín opraven).

Ke stažení: zavazna-prihlaska_2020.pdf, 193 kB

22.11.2019, kategorie: Obecné info
Život farnosti Mladá Boleslav

Život farnosti Mladá Boleslav

V příloze je brožura obsahující základní informace o bohoslužbách,společenstvích, hodinách náboženství a dalších činnostech v naší farnosti.

Ke stažení: Život farnosti Mladá Boleslav, 504 kB

23.06.2019, autor: V. Novák, kategorie: Obecné info

Aktuální informace k primici

Prosím, aby každý, kdo chce donést něco na primici k pohoštění, kontaktoval paní doktorku Marii Kloudovou do úterý do večera osobně nebo na tel. 732 821 795. Děkuji moc.

19.05.2019, kategorie: Obecné info

Fotky z prvního svatého přijímání

Ke stažení zde.
Soubor je zaheslován. Pro heslo kontaktujte kněze.
V případě potíží se stažením a otevřením souboru jsou pro rodiny prvopřijímajících dětí k dispozici také DVD s fotkami na faře.

19.01.2019, autor: I. Mladenov, kategorie: Obecné info

Přihláška na farní tábor 2019

3.-10. 8. 2019, Voděrady

Je třeba se přihlásit do 30. března.

Ke stažení: závazná přihláška, 29 kB

19.01.2019, autor: Š. Smolen, kategorie: Obecné info

Přihláška na pololetní prázdniny v Příchovicích

Středoškolské společenství opět pořádá ve dnech 1.-3. února pololetní víkendovku pro děti od 6 do 15 let. Místem konání je Centrum života mládeže Příchovice. Vedle duchovního programu jsem na plánu hry a zimní sporty. Cena cca 300 Kč. Přihlašování přes tento webový formulář. Další informace na mailu pololetky@gmail.com nebo u Káji Keijsperové (799 796 080).

23.09.2018, kategorie: Obecné info

Umírat doma

8.-14.10. probíhá týden pro mobilní hospice.
Více zde.

08.09.2017, autor: Jiří Vosáhlo, kategorie: Obecné info

Zvon Václav na naší staroměstské věži

Ke koloritu našeho Starého Města patří i hlas barokního zvonu, který je zasvěcen sv. Václavu. Zde je něco o minulosti, současnosti i možné budoucnosti. Celý článek ...

26.08.2017, autor: Š. Smolen, kategorie: Obecné info

Hospic knížete Václava

Na Mladoboleslavsku začíná působit nový domácí Hospic knížete Václava, který poskytuje služby nevyléčitelně nemocným a umírajícím a v současnosti též hledá pracovníky. Více informací v přílohách.

Ke stažení: O-Hospici-knizete-Vaclava.pdf, 288 kB;
Doplnujici-informace.doc, 509 kB;
Inzerat.pdf, 290 kB

14.05.2017, autor: Monika Černá, kategorie: Obecné info

Přihláška na farní tábor

Voděrady 5. - 12. 8. 017

Ke stažení: přihláška na tábor 2017, 27 kB

14.03.2017, autor: Ing. Lucie Kudibálová, kategorie: Obecné info

Hledáme posilu do našeho školkového týmu

Do naší křesťanské mateřské školky v Mladé Boleslavi hledáme od 1. 4. 2017 paní učitelku, s praxí a pedagogickým vzděláním. Možnost i jako krátkodobá výpomoc.
V případě zájmu zašlete svůj životopis na e-mail l.kudibalova@gmail.com
Dále hledáme do školky paní svačinářku s nástupem od léta. Bližší informace na tel. čísle 739 463 296, Ing. Kudibálová

31.12.2016, autor: Š. Smolen, kategorie: Obecné info
Film: Tenká červená linie (1998)

Film: Tenká červená linie (1998)

Ve čtvrtek 5. 1. od 19:15 na faře

(Proti)válečný snímek Terrence Malicka z roku 1998 (s titulky, 164 min.) se odehrává v napětí mezi rajskou tichomořskou přírodou a hrůzami boje, mezi Stvořením a Pádem. V těchto kulisách je diváku dáno nahlédnout do celé plejády lidských srdcí s jejich výškami i hloubkami. Některá jsou sevřena strachem, jiná v modlitbě prosí za životy svěřených vojáků, další žasnou nad krásou zlem stiženého světa, ještě další nevěří, ale milují a touží po Bohu („Pokud Tě v tomto životě nepotkám, dej, ať nepřestanu cítit prázdnotu na Tvém místě.“), jiná propadnou lhostejnosti, cynismu, anebo vlastním snům o seberealizaci, jiným pomůže odloučení poodhalit něco z tajemství lásky. I přes všechno napětí a akci je Tenká červená linie patrně tím nejmeditativnějším a nejduchovnějším filmem z válečného prostředí.

23.11.2016, kategorie: Obecné info

Otevíráme novou školku!

Otevíráme novou školku!
Den otevřených dveří a více informací najdete na plakátku.

Ke stažení: ;
plakat-A3-skolka-2.jpg, 337 kB

07.10.2016, autor: L. Kudibálová, kategorie: Obecné info

Zápis dětí do "katolické mateřské školy"

Stella maris - katolické centrum, Dětská skupina Jitřenka

Zápis proběhne 18. 10. 2016. Více viz přiložený plakátek.

Ke stažení: Stella maris - leták , 347 kB

24.09.2016, kategorie: Obecné info

Farní knihovna

Knížky možno půjčovat domů.
Výpůjční doba tři měsíce.
Více informací a seznam titulů zde.

01.08.2016, autor: Jiří Vosáhlo, kategorie: Obecné info

Mimořádné zvonění

úterý 2.8. 15:00

Česká biskupská konference vyzývá všechny obce, aby se připojili ke vzpomínce na brutálně zavražděného francouzského kněze Jacquesa Hamela v Saint-Etienne-du-Rouvray tím, že v úterý 2. srpna, v den jeho pohřbu, v 15 hodin rozezní ve svých farnostech zvony. A tedy i u nás na staré radnici, zvon Václav.

09.03.2015, autor: Jiří Vosáhlo, info z Karmelitánské prodejny, kategorie: Obecné info

P. Petr Němec na besedě v Sobotce

Městské divadlo Sobotka, sobota 14.3.2015 14:00

V sobotu v Sobotce se můžeme setkat s někdejším farářem Petrem Němcem, který je znám mnoha našim farníkům z doby svého působení právě v Sobotce. Po listopadovém převratu odešel do misie do Bulharska.

Ke stažení: plakat_beseda-farar-Nemec_2015_03_2.pdf, 657 kB

21.12.2014, autor: Václav Novák, kategorie: Obecné info

Podpora Nadace Arcibiskupského semináře v Praze

Velké poděkování všem dárcům!!! Na tento účel se díky vaší štědrosti do neděle 4. ledna vybralo 17.500,- Kč.

Milí přátelé, v rámci ohlášek na dopoledních bohoslužbách o 4. neděli adventní jsem krátce představil Nadaci Arcibiskupského semináře v Praze, která finančně podporuje sociálně znevýhodněné bohoslovce. Celý článek ...

03.03.2014, autor: M. Mareš, kategorie: Obecné info

Jsme příliš slábi ve víře

Poselství K. Kryla je nadčasové
11.01.2014, autor: P. Kamil Škoda, kategorie: Obecné info

Ekumenický týden 2014 v Ml. Boleslavi

neděle 19.1. - pátek 24.1. 2014

Jako tradičně slavíme ekumenické pobožnosti v jednotlivých sborech vždy od 18 hod., a to podle přioloženého prpogramu.

Ke stažení: Ekumenicky-tyden-modliteb-2014.doc, 42 kB;
Ekumenicky-tyden-modliteb-2014.pdf, 351 kB

06.12.2013, kategorie: Obecné info

Karmelitánské knihkupectví má adventní otevírací dobu

Přijďte si vybrat knihu, která se stane vhodným vánočním dárkem. Při větším nákupu kniha zdarma! Pomožte si dárkovým rádcem Dárkový rádce.

Ke stažení: vanoce-2013.pdf, 415 kB

18.09.2013, autor: Martin Blecha, kategorie: Obecné info

Snaha o nový způsob uskutečnění demokracie v EU

způsobem participativní demokracie... Celý článek ...

17.09.2013, autor: P. Kamil Škoda, kategorie: Obecné info
Karmelitánské Nakladatelství otevřelo svou prodejnu v Mladé Boleslavi

Karmelitánské Nakladatelství otevřelo svou prodejnu v Mladé Boleslavi

pondělí až pátek v 9 - 18h

Aktualizováno: delší otvírací doba. Kontakt: boleslav@kna.cz, tel. 572 557 842
Seženete zde bible, katechismy, duchovní literaturu, knihy o vztazích, rodinném životě. Určitě zaujme také výběr ikon... Celý článek ...

09.09.2013, autor: P. Kamil Škoda, kategorie: Obecné info

Putovní výstava

občanského sdružení Stop genocidě
21.04.2013, autor: M. Mareš, kategorie: Obecné info

"Chudá církev"

Svatý otec udává správný směr
23.01.2013, autor: M. Mareš, kategorie: Obecné info

Zeman nebo Schwarzenberg

Dvě osobnosti soutěží o přízeň rovněž křesťanských hlasů
09.01.2013, autor: M. Mareš, kategorie: Obecné info

Volba prezidenta

V pátek a sobotu budeme poprvé volit - je důležité, koho vybereme
10.12.2012, autor: P. Kamil Škoda, kategorie: Obecné info
4. neděle adventní - možnost nákupu knih

4. neděle adventní - možnost nákupu knih

AKTUALIZOVÁNO datum!!!

4. neděli adventní navštíví náš kostel jičínské knihkupectví křesťanské literatury a nabídnou své publikace. Možnost nákupu knih bude přímo v kostele před a po dopoledních mších sv. Původní termín musel být zrušen z důvodu náhlé poruchy vozidla.

25.11.2012, autor: M. Mareš, kategorie: Obecné info

Restituční zákon vstoupí v platnost

Je to šance pro církev, kterou je třeba využít
02.09.2012, autor: Martin Blecha, Jiří Vosáhlo, kategorie: Obecné info

Bezplatné toalety poblíž kostela

Pod kupolí nového parkovacího domu před farou, a to každý den od 8 do 18 hod.

I takové zprávy je dobré přinášet.

Ke stažení: WC.jpg, 57 kB

18.08.2012, autor: M. Mareš, kategorie: Obecné info

Církevní restituce rozdělují společnost

Několik názorů na zbytečně příliš horké téma
25.05.2012, autor: M. Mareš, kategorie: Obecné info

Benedikt XVI. přijal předsedu české vlády

Papež je zván za rok na Velehrad
25.01.2012, autor: M. Mareš, kategorie: Obecné info

Mnohem větší roli bude hrát duch solidarity

Majetkové narovnání mezi státem a církvemi, nárůst kooperace mezi kněžími a laiky

Aktualizováno 28.1. grafickou přílohou nerovnoměrného rozdělení katolíků ve vybraných okresech Celý článek ...

23.01.2012, autor: Ing. Lucie Kudibálová, kategorie: Obecné info

Charitativní módní bazar Pápěří

Již několik měsíců darují farníci oblečení občanskému sdružení Pápěří... Celý článek ...

04.01.2012, autor: M. Mareš, kategorie: Obecné info

Ze sčítání obyvatel nemáme relevantní informaci

P. Opatrný interpretuje výsledky
01.01.2012, autor: P. Ing. Mgr. Pavol Poláček, kategorie: Obecné info

Projekt na přestavbu fary schválen

Úřad regionální rady soudržnosti Střední Čechy schválil na svém zasedání dne 21. 12. 2011 projekt "Přestavba římskokatolické fary v Mladé Boleslavi". Celý článek ...

15.12.2011, autor: M. Mareš, kategorie: Obecné info

Sůl země

Zamyšlení nad výsledky sčítání lidu 2011

Atualizováno 17.12. Celý článek ...

11.12.2011, autor: M. Mareš, kategorie: Obecné info

Církev by se měla bránit

Kardinál Vlk udělal tečku za sporem o řádné svěcení Mons. Halíka
02.12.2011, autor: M. Mareš, kategorie: Obecné info

Kultura lidských vztahů

Kardinál M. Vlk kultivovaně a zároveň důrazně vyvrací tvrzení prezidentova místokancléře

Aktualizováno 9.12. Celý článek ...

30.10.2011, autor: M. Mareš, kategorie: Obecné info

Katolíci nechají menším církvím miliardy, aby přežily odluku od státu

Vstřícné a moudré rozhodnutí katolické církve vůči spolubratřím

Doplněna příloha - projev arcibiskupa Duky na konferenci Svazu měst a obcí 10.11. Celý článek ...

21.10.2011, autor: P. Ing. Mgr. Pavol Poláček, kategorie: Obecné info

Oprava kostela sv. Mikuláše ve Vinci

Dnes, tj. 21. 10. 2011 byla slavnostně ukončena část opravy kostela sv. Mikuláše ve Vinci. Na restaurování kamenného zdiva... Celý článek ...

21.10.2011, autor: P. Ing. Mgr. Pavol Poláček, kategorie: Obecné info

Oprava kostela sv. Mikuláše v Horkách nad Jizerou

Dne 12.10. 2011 byla ukončena část opravy kostela sv. Mikuláše v Horkách nad Jizerou. V letošním roce se pokračovalo v opravě fasády kostela... Celý článek ...

22.06.2011, autor: Lucie Kudibálová, kategorie: Obecné info

pomáhat je v módě - charitativní módní přehlídka

Občanské sdružení Pápěří
prosí o pomoc při organizování charitativní módní přehlídky formou darování lepšího oblečení, které máte již k vyřazení, dále bot, kabelek a různých doplňků. Všechny tyto věci je možné odnést na arciděkanský farní úřad. Za veškerou podporu a pomoc předem děkujeme.

Ke stažení: Paperi-charitativni-modni-prehlidka.pdf, 1 MB

13.04.2011, autor: M. Mareš, H. Scholz, kategorie: Obecné info

20 let smlouvy VW-Škoda

Společné prohlášení volených zástupců farností MB a Wolfsburg – St. Christophorus
06.04.2011, autor: M. Mareš, kategorie: Obecné info

Město prodá Škodě Auto nemovitosti na Karmeli

Bývalý kostel sv. Bonaventury a piaristický klášter mění vlastníka
30.03.2011, autor: Jiří Vosáhlo, kategorie: Obecné info

Letošní Velikonoce jsou výjimečně pozdě

Před 3 roky jsme zažili extrémně včasný termín Velikonoc, letos je tomu opačně. Celý článek ...

02.02.2011, autor: P. Kamil Škoda, kategorie: Obecné info

Výsledek ekumenické sbírky

V rámci bohoslužeb v ekumenickém týdnu se letos ekumenická sbírka konala pro azylový dům pro matky s dětmi... Celý článek ...

16.01.2011, autor: Miloslava Vosáhlová, Ivana Kolínová - Farní charita, kategorie: Obecné info

Tříkrálová sbírka 2011 - téměř 69 tis. Kč

Podrobnosti najdete v přiloženém článku.

Ke stažení: Trikralova-sbirka-2011-prubeh.doc, 26 kB

05.01.2011, autor: Miloslava Vosáhlová, Ivana Kolínová - Farní charita, kategorie: Obecné info

Tříkrálová sbírka 2011

Blíží se nám opět Tříkrálová sbírka, která už představuje v celém našem státě úctyhodnou tradici. Tady je článek, který posíláme do regionálního tisku.

Ke stažení: TS2011.doc, 26 kB

28.04.2010, autor: Milan Mareš, kategorie: Obecné info

Dokument rady Iustitia et pax k volbám 2010

Sliby -chyby. Je nutno pečlivě rozlišovat ve volebních programech, zejména tam, kde slibují nemožné ihned
31.03.2010, autor: M. Mareš, kategorie: Obecné info

Morální panika

Co sledují manipulátoři s morálkou
24.03.2010, autor: Jiří Vosáhlo, kategorie: Obecné info

Pedofilní krize západní společnosti

K této problematice si můžete přečíst článek z jednoho italského internetového deníku.

» Přejít na článek Pedofilní krize západní společnosti na webu www.tisk.cirkev.cz.
26.01.2010, autor: M. Mareš, kategorie: Obecné info

Tři králové včera, dnes a zítra

Jak jsme na tom ve srovnání s okolím
18.01.2010, autor: Kamil Škoda, kategorie: Obecné info

IV. ekumenický ples

-čtěte v sekci "události"-

18.01.2010, autor: Ivana Kolínová, kategorie: Obecné info

Jak proběhla Tříkrálová sbírka 2010

Výtěžek letošní sbírky v MLadé Boleslavi činí 58 641 Kč. Celý článek ...

07.12.2009, autor: M. Mareš, kategorie: Obecné info

Za půl roku 15 %

Jednoduchý návod, jak více pomoci farnosti při nezměněné výši daru
27.11.2009, autor: Němeček František, kategorie: Obecné info

Sbírka ošacení, obutí a hraček pro uprchlický tábor

doplněk k ohláškám 1. neděle adventní

Sestry a bratři, milé děti,
je přáním uprchlického tábora v Bělé pod Bezdězem, abych Vám všem poděkoval za loňskou bohatou nadílku. Vše bylo upotřebeno. V letošním roce by byl především zájem o doplňky zimního oblečení, tj. o rukavice, šály, čepice, dále o ponožky a boty. Z hraček pak o stolní hry (šachy, dámu, člověče nezlob se a další), o puzzle a karetní hry.
Prosím Vás, aby se jednalo o věci čisté a především použitelné. Za Vaši pomoc předem děkují.
Předměty bude možné předat přede mší svatou v 9:00 hod. a po ní v neděli 6. prosince 2009 na faře. Děti pak ponesou svůj dárek jako obětní dat o mši sv. v 10:30 hod.
František Němeček, katecheta

13.09.2009, autor: Jiří Vosáhlo, kategorie: Obecné info

Koho volit?

z Vatikánského rozhlasu

Dnešní vysílání radia Vatikán přineslo poučnou úvahu.

» Přejít na článek Koho volit? na webu www.radiovaticana.cz.
02.01.2009, autor: Miloslava Vosáhlová, Farní charita, kategorie: Obecné info

Tříkrálová sbírka 2009

Sledujte v neděli 4.1. 17:00 ČT1 nebo ČRo1 Radiožurnál

Tradiční Tříkrálová sbírka v našem městě opět proběhne:
V pátek 9. ledna od 16:00 a v sobotu 10. ledna dopoledne i odpoledne v obchodních střediscích
Olympia, Interspar a Bondy centrum.
V neděli 11.ledna u katol. kostelů po všech bohoslužbách.
Podrobnosti viz příloha.

Ke stažení: ;
TS_plakatek.pdf, 175 kB

28.12.2008, autor: J. Vosáhlo, kategorie: Obecné info

Goliáš obloupen

nebo oloupen? nebo Beliáš?

Milí spolufarníci, abychom jen tak mechanicky neopakovali, co se nám předloží, přikládám tento příspěvek.
Komu se to nechce celé číst, tak:
Obloupiti zde znamená doslovně do naha vysvléci, užívá se i ve smyslu odzbrojiti. To je původní význam, který byl později zkomolen. Navíc v originálním znění býval "Beliáš".
Čtěte zde.

» Přejít na článek Goliáš obloupen na webu ://www.dpv.cz.
05.10.2008, autor: Václav Novák, kategorie: Obecné info

Proces jmenování nového biskupa

» Přejít na článek Proces jmenování nového biskupa na webu www.tisk.cirkev.cz.
18.09.2008, autor: Václav Novák, kategorie: Obecné info

Protest proti zrušení či devalvaci církevních sňatků v ČR

od Zuzany Roithové

Ministerstvo spravedlnosti hodlá předložit nový návrh Občanského zákoníku, který zásadně mění (ponižuje) rodinné právo. Protest a celý návrh si můžete přečíst zde. Na stránkách se také můžete k protestu připojit.

25.06.2008, autor: Václav Novák, kategorie: Obecné info

Fotografie z pohřbu k vyzvednutí

Objednané fotografie z pohřbu P. Hloucha jsou k vyzvednutí v sakristii arciděkanského kostela.

21.06.2008, autor: Václav Novák, kategorie: Obecné info

Změna operátora a oznámení o nedostupnosti našeho telefonního čísla

dne 26. června od 15:00

Z důvodu migrace našeho telefonního čísla (326 324 115) od společnosti O2 k jinému operátorovi a současné změně technologie na VoIP je možné, že ve čtvrtek dne 26. června bude od 15:00 farní tel. číslo nedostupné či částečně "nefunkční". Celý článek ...

01.06.2008, autor: Jiří Vosáhlo, kategorie: Obecné info

Naši varhaníci

V uplynulém měsíci květnu byla téměř každá naše bohoslužba doprovázena zvukem varhan. Možná to pokládáte za samozřejmost, ale je za tím mnoho osobních obětí. Uvádím krátký přehled našich varhaníků. Celý článek ...

29.04.2008, autor: Václav Novák, kategorie: Obecné info

Objednání fotografií z pohřbu

V arciděkanském kostele jsou na informačních panelech v postranní kapli vystaveny fotky z pohřbu otce kanovníka. Na přiložených arších si je můžete objednat. Cena za jednu fotografii 3,90 nebo 4,90 dle celkového počtu objednávky. Můžete si též zvolit povrch (mat/lesk) a rozměr (9x13/10x15).

12.04.2008, autor: Václav Novák, kategorie: Obecné info
Mozaika 2008

Mozaika 2008

Zakoupením kartiček (dílků mozaiky) v hodnotě 50,- Kč můžete v kostele či na faře podpořit veřejnou sbírku, jejímž cílem je podpořit oslavu Světového dne mládeže na červencovém setkání ActIv8 na Velehradě (cca 10 000 mladých křesťanů z České republiky a Slovenska) a v Sydney. Celý článek ...

26.03.2008, autor: Václav Novák, kategorie: Obecné info

Organizace pohřbu otce kanovníka

Pro účastníky posledního rozloučení s naším milým otcem kanovníkem bude vyhrazeno parkoviště u autobusové zastávky 9. května (naproti magistrátu). Za parkování není třeba platit u automatu!

... Celý článek ...
25.03.2008, autor: Václav Novák, kategorie: Obecné info
Parte otce kanovníka

Parte P. Václava Hloucha

Parte bylo sestaveno v Litoměřicích dne 25. března. Informace o úmrtí na stránkách biskupství zde.

Ke stažení: Parte, 40 kB

21.03.2008, autor: Václav Novák, kategorie: Obecné info

Dnešní křížová cesta v arciděkanském kostele!!!

Z důvodů nejistého počasí se dnešní křížová cesta bude konat v arciděkanském kostele v 16:30.

26.02.2008, autor: Jiří Vosáhlo, kategorie: Obecné info

Únor, komunistický režim a katolická církev

Příspěvek k 60. výročí tzv. Vítězného února

Únor 1948 změnil směr v dějinách naší země, život mnohých z nás, našich rodičů i prarodičů. Nástup komunistického režimu znamenal pro společnost i pro církev vstup do nového a neznámého období. Stručný přehled tohoto období od PhDr. Jaroslava Šebka ukazuje dopad komunistického režimu na katolickou církev. Celý článek najdete zde .

31.01.2008, autor: Václav Novák, kategorie: Obecné info

Ohlášení o odchodu biskupa Posáda v katedrále

Biskup Pavel Posád sám seznamuje litoměřické farníky o svém jmenování do českobudějovické diecéze. Video ke stažení na jeho osobních stránkách. Původní! necenzurovaná! verze je zde.

» Přejít na článek Ohlášení o odchodu biskupa Posáda v katedrále na webu www.biskup-pavel.net.
26.01.2008, autor: Václav Novák, kategorie: Obecné info
Litoměřická diecéze opět bez biskupa

Litoměřická diecéze opět bez biskupa

Biskup Pavel Posád jmenován světícím biskupem českobudějovickým

Vatikán, Praha: Papež Benedikt XVI. jmenoval 26.1.2008 biskupa Pavla Posáda, který byl dosud litoměřickým biskupem, světícím biskupem českobudějovické diecéze a titulárním biskupem ve Ptuji (Slovinsko). Jmenování bylo dnes v poledne (26.1.2008) zveřejněno ve Vatikánu. Celý článek ...

16.01.2008, autor: Václav Novák, kategorie: Obecné info
II. ekumenický reprezentační ples

II. ekumenický reprezentační ples

se uskuteční v sobotu 19. ledna ve 20:00 hodin v sále Kulturního střediska Svět. Vstupenky je možné získat na faře v předprodeji za 130 Kč. Celý článek ...

11.01.2008, autor: Miloslava Vosáhlová, Jaroslav Tojšl, Farní charita, kategorie: Obecné info
Tříkrálová sbírka 2008 v Ml. Boleslavi: 55,7 tis. Kč

Tříkrálová sbírka 2008 v Ml. Boleslavi: 55,7 tis. Kč

Všem dárcům a zapojeným velké díky

Naše Farní charita v Mladé Boleslavi zorganizovala ve dnech 4.-6. ledna 2008 tradiční Tříkrálovou sbírku.
Fotogalerie od P. Radka zde. Celý článek ...

02.01.2008, autor: Václav Novák, kategorie: Obecné info

Události ze života církve v roce 2008

Výběr některých událostí z života církve v novém roce... Celý článek ...

01.01.2008, autor: Jiří Vosáhlo, kategorie: Obecné info

Zvláštnosti letošního kalendáře

Takhle brzy už nikdo z nás Velikonoce nepamatuje.

Církevní kalendář r. 2008 je docela zvláštní. Velikonoce letos budou (hlavně v kostelích) asi mimořádně studené. Celý článek ...

01.01.2008, autor: Miloslava Vosáhlová, Farní charita, kategorie: Obecné info
Tříkrálová sbírka 2008 v Mladé Boleslavi

Tříkrálová sbírka 2008 v Mladé Boleslavi

Jak se již stalo tradicí, proběhne u nás ve dnech 4. - 6. ledna 2008 Tříkrálová sbírka. Celý článek ...

17.12.2007, autor: Václav Novák, kategorie: Obecné info
Betlémské světlo

Betlémské světlo

dorazí do naší farnosti v sobotu 22. 12.

Betlémské světlo dorazí do naší farnosti v sobotu 22.12. a bude si jej možné rozžehnout vždy v kostele v době bohoslužeb a v době otevření kostela pro veřejnost. V případě nutnosti si také můžete Betlémské světlo zapálit na faře. V kostele bude Betlémské světlo u jesliček na zvláštním svícnu. Potřebujete si donést jen svoji svítilničku/lampičku.

Více informací o Betlémském světle:

17.12.2007, autor: Václav Novák, kategorie: Obecné info
Otevření kostela o Vánocích

Otevření kostela o Vánocích

Arciděkanský (hlavní) kostel Nanebevzetí Panny Marie (vedle magistrátu) bude otevřen vždy v době bohoslužeb - viz rozpis vánočních bohoslužeb a mimo to také ve dnech 24. - 26. prosince vždy od 14:00 do 17:00. Celý článek ...

17.12.2007, kategorie: Obecné info

Služba hlídání kostela

...hledáme dobrovolníky

Prosíme dobrovolníky z řad věřících, kteří by pomohli během svátků se službou hlídání kostela, který bude na Štědrý den, Boží hod vánoční i na Štěpána otevřen od 14:00 – 17:00 hod. Aby se přišli přihlásit do sakristie nebo na faru.

07.12.2007, autor: Václav Novák, kategorie: Obecné info
Vánoční pohledy

Vánoční pohledy

k dostání v sakristii

Různé druhy. Cena 3,-Kč/ks

30.11.2007, kategorie: Obecné info
Sv. Mikuláš navštíví také naši farnost

Sv. Mikuláš navštíví také naši farnost

I do naší farnosti zavítá ve středu 5. 12., v předvečer svého svátku sv. Mikuláš. Kdyby jste chtěli přispět na jeho cestu sem k nám, budeme Vám vděční. Mikulášská besídka se uskuteční po večerní mši svaté, která výjimečně bude již v 17:00. Vše v kostele sv. Jana Nepomuckého.

24.11.2007, autor: Václav Novák, kategorie: Obecné info

Ztráty a nálezy...

...k vyzvednutí v sakristii arciděkanského kostela

S poklesem venkovních teplot se nám začali v sakristii arciděkanského kostela pomalu hromadit rukavice, čepice a další věci...:-)

08.11.2007, autor: Jiří Vosáhlo, kategorie: Obecné info

150 let pěveckého sboru Boleslav

Blahopřání k jubileu

Naši přátelé z pěveckého sboru Boleslav oslavili nedávno 150 let tohoto hudebního tělesa. Kdysi byl tento sbor propojen s naším kostelem. Dovolil jsem si jim poslat tuto zdravici. Celý článek ...

04.11.2007, autor: Václav Novák, kategorie: Obecné info

Uzávěrka dalšího čísla Farního občasníku

V pátek 23. listopadu v 18:00 je uzávěrka dalšího čísla farního občasníku. Příspěvky odevzdávejte na faře, v sakristii nebo posílejte na adresu obcasnik (zavináč) seznam (tečka) cé zet

21.10.2007, kategorie: Obecné info
Kalendáře na rok 2008

Kalendáře na rok 2008

...stále v prodeji

V sakristii nebo na faře je stále možné si zakoupit kalendáře stolní i na čtení. Různé druhy. Cena 55,-Kč.

Kategorie článků podle abecedy


Biblický citát na dnešní den
Vůbec nepřísahejte! (Mt 5,34)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |