Hlavní menu:


Partnerství s farností Dieburg

17.11.2007, autor: Milan Mareš, kategorie: Farní rada

Z pověření farní rady jsem byl jedním ze členů městem vyslané skupiny na třídenní martinský trh v Dieburgu. Mimo služby v městském stánku jsem jednal s německými farníky o námětech budoucí možné spolupráce. Hostem partnerského města byli i manželé Nechaničtí - byli se mnou účastni jednání s dieburgským farářem. Pan farář Vogl při nedělní bohoslužbě přirovnal vznikající partnerství ke křehké rostlince.
První zmínka o románské bazilice je z r. 836. Na jejím místě stojí dnes poutní kostel, v centru města je novogotický kostel sv. Petra a Pavla. Uprostřed západního předměstí je novodobý kostel sv. Wolfganga (sv. Wolfgang inicioval vznik pražského biskupství v r. 973). Oba farní kostely mají v bezprostředním sousedství komunitní zázemí pro farní aktivity. Církevní stavby ve městě doplňuje kapucínský kostel - čtyři bratři zde slouží Bohu a lidem. O nemocnici a dům pro seniory se zde už od středověku stará nadace sv. Rocha.
Protože opravdové partnerství se může zrodit až ze vzájemného dobrého poznání, předpokládáme spolupráci i formou nabídky ubytování v rodinách. Bez aktivního zapojení alespoň několika našich farníků rostlinka spolupráce neporoste - partnerství by zůstalo pouhou formalitou. Farní rada uvítá každou Vaši nabídku ke spolupráci v partnerském projektu.


Biblický citát na dnešní den
Do domu Hospodinova půjdeme s radostí. (Ž 122,1)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |