Hlavní menu:


Plnoletost - jak dál?

17.11.2007, autor: Milan Mareš, kategorie: Osobní názor

Před 18-ti lety jsme se, díky Bohu, mohli vydat svobodnou cestou. Sv. Anežka to tehdy zařídila tak, abychom se mohli všichni ve správný čas sejit, radovat se v pražské katedrále z jejího svatořečení a dostat požehnaní od kardinála
Tomáška k tomu, abychom byli solí země. S dobrými zprávami z oslav svatořečení i z odpolední Letné jsme se mohli vrátit zpět do svých farností, měst a továren. Mohli jsme se aktivně podílet na přípravě zlomové generální stávky.
Již 18 let se může pravidelně setkávat katolická mládež, máme křesťanskou literaturu i tisk, rozhlas a nově i TV Noe. Řada církevních památek byla opravena. Po desetiletí duchovní obnovy jsme možná očekávali vnitřní obrodu a růst naší církve. Chyba možná nastala právě v tom pasivním očekávání. Čekali jsme, že někdo přijde, něco pro nás vykoná, případně nám i něco daruje. Naše, ještě před 50-ti lety v Čechách většinová církev, počítá nyní v naší diecézi s účastí pouze jednoho procenta obyvatelstva na nedělních bohoslužbách. Model, kdy farnost jen čeká na to, jak ji církev obslouží, je dále
neudržitelný.
V naší farnosti se jistě již mnohé povedlo díky aktivnímu přístupu části našich farníků. Žeň je ale hojná a dělníků málo. Můžeme naříkat nad složitou dobou, naprostým přetížením a nedostatkem času - přivede nás to ale ke společnému růstu?
Zkusme se při příležitosti 18-tého výročí Bohem darované svobody zamyslet nad tím, jak dobře do plnoletosti farního společenství vykročit.
Řada závažných rozhodnutí nás čeká v nejbližší době ve farní radě. Nechceme rozhodovat bez zpětné vazby - s Vašimi návrhy a připomínkami k dalšímu směrování našeho farního společenství se obracejte na členy farní rady (seznam členů naleznete zde).


Biblický citát na dnešní den
Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily. (Ezd 9,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |