Hlavní menu:


Poděkování účastníkům Tříkrálové sbírky

19.01.2016, autor: M. Mareš, foto M. Kafková a T. Konupka, kategorie: Farní Charita
Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se

Výsledek letošní sbírky činí pěkných 94 336 Kč. Sbírka probíhala na tradičních místech – na starém městě, na radnici, v divadle, po sousedsku (tentokrát v Nepřevázce), v domově seniorů, v hypermarketech a na závěr v kostele. Děkujeme všem koledníkům ze dvaceti skupinek, organizačnímu a podpůrnému týmu v čele s I. Kolínovou i všem dárcům.

Nepodařilo se nám překonat loňský výsledek – přemýšlíme proto o několika změnách. V každém případě budeme i za rok zcela závislí na připravenosti dětí (a rodičů) věnovat sbírce více než pouze čas, který je běžně vyhrazen výuce náboženství.

Článek Boleslavského deníku .

Koleda na radnici .

TriKralove2016

TriKralove2016
19.01.2016 21:18:01

Biblický citát na dnešní den
Půjdu za tebou všude, kam půjdeš. (Lk 9,57)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |