Hlavní menu:


Postní občasník

21.03.2010, autor: J. Szeliga, M. Mareš, kategorie: Farní občasník

Milí bratři a sestry,
Vrcholí naše příprava na Velikonoce. Vánoce jsou ve větší oblibě u mnohých lidí – vždyť narození dítěte v rodině je radostnou událostí pro mnohé. Ale to Dítě je Boží Syn a přišel, aby nás zachránil utrpením smrtí a zmrtvýchvstáním. A právě utrpení a smrt to je něco, co si neradi připomínáme. Ježíšovo utrpení, smrt i vzkříšení je zástupné. Už jsme to jistě slyšeli. Znamená to, že to vše učinil pro nás, za nás, že i my jsme v tom jeho vykupitelském činu přítomni. V jeho utrpení je přítomno i naše. Už prorok Izajáš v 53. kapitole říká o mesiáši: „Byly to naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal… Byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj a jeho jizvami jsme uzdraveni… jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech.“
Na Velký pátek budeme děkovat Kristu Ukřižovanému – pokloníme se před křížem, možná poklekneme, možná i políbíme kříž. Děláme to rádi. Ale chtějme uctít Krista, pozdravit Krista, který je přítomný v bolesti naší i kohokoliv jiného. Vždyť přece každá bolest je Kristem vykoupena. Velikonoce jsou tedy svátky veliké radosti, veliké naděje. Jsou to svátky, kdy můžeme jít do největší hloubky v rozjímání nad tím, kdo je to Bůh a kým je pro něj člověk. Můžeme dobře poznat, proč zde žijeme a kam směřuje náš život. Můžeme poznat, že všechno má svůj řád, že mezi dobrem a zlem je propastný rozdíl. Můžeme také dobře poznat, jak je dobré chodit po Božích cestách.
Jak již bylo oznámeno, naše farnost projde personálními změnami. První, kdo přijme změnu, budu já. Proto bych chtěl i touto cestou se s vámi, milí farníci, rozloučit. Děkuji za to, že jste mě přijali do Mladoboleslavské farnosti, pro mě nastoupení sem do Mladé Boleslavi bylo velkou změnou a výzvou. Děkuji za vaši přízeň, modlitby, důvěru, trpělivost s mojí jazykovou vybaveností a spolupráci. Také chtěl bych se omluvit všem, pro které jsem neměl dostatek trpělivosti, nebo kterým jsem nevědomky nějak ublížil. Prosím vzpomínejte na mě v dobrém, také prosím o modlitbu do nového působení. Já se budu za vás rád modlit a na vás vzpomínat.
Přeji vám všem krásné radostné a milostiplné prožití velikonočních svátků. „Ať slavné Kristovo vzkříšení, naši tmu ve světlo promění.“
P. Józef Szeliga

Do Občasníku dále přispěli P. Pavol Poláček, J. Vosáhlo, V. David, M. V. Lorenc, M. Mareš

Ke stažení: FO_2010_01.pdf, 6 MB


Biblický citát na dnešní den
Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily. (Ezd 9,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |