Hlavní menu:


Povoláni ke službě

06.03.2010, autor: M. Mareš, J. Vosáhlo, kategorie: Stalo se
Personální změny v naší farnosti

Ježíš si zvolil Petra a na této skále zbudoval církev. Církev nedokonalou - protože je složena z nedokonalých lidí. Přesto církev již 2 000 let živou, hlásající Krista a dobrou zprávu celé Zemi. Děkujme Bohu za pastýře, kteří nám v posledních letech mohli sloužit.
P. Józef Szeliga nastoupil do naší farnosti 1.10. 2005. Otevřel farní budovu několika společenstvím věřících, pečlivě se staral o nemocné, navázal kontakt s představiteli města a místních médií. Za dobu svého působení velice zvelebil kostel NPM a postaral se o novou střechu kostela ve Vinci. Úspěšně a neúnavně dokázal opravovat a shánět dotace i na další kostely v našm farním okruhu - Krnsko, Horky a Chotětov. Zorganizoval první veřejnou volbu farní rady, doprovázel nás na mnoha poutích, návštěvnost farního webu se dostala na špičku v diecézi, významně se zvýšil výnos nedělních sbírek. Otec Józef zároveň věnoval velikou péči vedení Charity na diecézní úrovni.
P. Radek Vašinek u nás působí od července 2006. S obrovským nasazením stačil plnit pastorační povinnosti nejen ve farnosti, ale také v diecézním centru pro mládež. Jeho dar oslovit mládež i děti byl pro naši farnost velikým přínosem, nedělní "dětská" se stala nejnavštěvovanější mší. Nezapomenutelné pro nás bude jeho doprovázení při farní pouti do Svaté země.
Za dobu působení obou kněží jsme pokročili v ekumenickém hnutí, začali jsme se pravidelně scházet nad biblí.
Otec biskup se rozhodnul pro změny, které se nyní dotknou i naší farnosti. Otec Józef se s námi rozloučí 11.4., potom mu bude svěřena litoměřická farnost, otec Radek bude od 1.7. uvolněn ze služby ke studijní přípravě na tříletá studia v Římě.

Oba naši kněží byli pověřeni vysoce náročnými úkoly, jejichž splnění bude ku prospěchu naší diecéze. Z tohoto hlediska bychom tyto personální změny měli přijmout, i když se mnoha srdcí naší farnosti velice dotknou.
Přejme oběma našim pastýřům hojnost Božího požehnání při plnění nových úkolů, kterými byli pověřeni.

Modleme se za nového duchovního správce naší farnosti P. Pavola Poláčka, za to, abychom společně s ním dokázali pokračovat v nastoupené cestě - blíže k Bohu i lidem.


Biblický citát na dnešní den
Do domu Hospodinova půjdeme s radostí. (Ž 122,1)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |