Hlavní menu:


Pozvání na Křesťanskou akademii

14.03.2009, autor: M. Mareš, kategorie: Křesťanská akademie
O ekonomii již ve středu 18.3. s Prof. Mlčochem

Prof. Ing. L. Mlčoch si na středeční přednášku zvolil téma EKONOMIE A ÚDĚL ČLOVĚKA NA ZEMI. Pan profesor je členem Papežské akademie sociálních věd, jeho myšlenkové bohatství si rozhodně nenechte ujít. Dokáže věcně, velice výstižně a přitom pochopitelně formulovat základní ekonomické souvislosti dnešního světa.
Jako příklad uvádím několik vět na téma Křesťané a krize(Prof. Mlčoch publikoval v KT):
Úkolem naší doby je znovu otázka společného dobra, dnes už v globálním měřítku. My křesťané se nalézáme - z povahy věci - mezi dvěma mlýnskými kameny: Těch, kdo věří ve spásu v osobní hrabivosti držené na uzdě jen obavami o ztrátu vloženého kapitálu, a těch, kdo by ty první už zase rádi "chytli pod krkem". Křesťan dobrovolně volí náročnější podmínky své existence. K nim patří i vstřícný postoj k zastáncům obou mylných extrémů - jenom tak můžeme pomoci změnit krizi v šanci.

Přednáška se uskuteční ve středu 18. března od 19:00 hod., v modlitebně Českobratrské církve evangelické v Husově ulici.

Viz též článek z 12.11.2009

» Přejít na článek Pozvání na Křesťanskou akademii na webu www.farnost-mb.cz.

Biblický citát na dnešní den
Kdo ke mně přijde, toho neodmítnu. (J 6,35)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |