Hlavní menu:


Přátelství mezi farnostmi Dieburg a MB navázáno

22.06.2008, autor: M. Mareš, kategorie: Farní rada
Duchovní setkání na společné mši 20.6.

V pátek 20.6. jsme mohli zahájit tradici duchovních setkávání s farníky z partnerského města Dieburg. Večerní mše byla doprovázena latinsky zpívanými písněmi – němečtí farníci obdivovali jak výbornou akustiku kostela NPM, tak naši perfektně připravenou scholu. V úvodu bylo zmíněno, že jsme pro budování partnerských vztahů získali mocného přímluvce – sv. Václava. Nosnou myšlenkou kázání bylo: „Mám jenom to, co jsem dal.“ Přímluvy byly čteny česky i německy. Prosili jsem za požehnání k novému přátelství, za realizátory tohoto partnerství, za moudrost zástupců města při dalším rozvíjení spolupráce obou měst a rovněž za obnovu a duchovní růst našich společenství. Na závěr promluvil za německé přátele pan Schöning, předseda městského zastupitelstva. Poděkoval za společné slavení bohoslužby, předal otci Józefovi svíci z dieburgského poutního kostela a pozval nás do Dieburgu.
Před kostelem jsme potom začali diskutovat o našich farnostech a budoucí podobě našich setkávání, diskuse potom pokračovala během společné večeře ve Zlaté kovadlině.
Tomuto setkání předcházela slova starosty Dieburgu p. Thomase, vyslovená na podzim při oslavě desetiletého partnerství mezi městy, že německá strana je připravena k navázání partnerství mezi farnostmi. Protože i naše farní rada již v září tomuto záměru dala zelenou, bylo páteční setkání položením základního kamene pro mezifarnostní spolupráci.


Biblický citát na dnešní den
Do domu Hospodinova půjdeme s radostí. (Ž 122,1)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |