Hlavní menu:


Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí

17.11.2021, autor: M. Mareš, foto M. Mareš, kategorie: 1989
Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí

Není třeba nostalgie, ale poučení. I před 32 lety bylo třeba odvahy k prolomení komunistické vševlády, která tu měla být na věčné časy. Tehdejší šance se chopili mladí, potom již iniciativu převzalo Občanské forum – konkrétně v našem městě byl prvním iniciátorem a mluvčím OF farář CČH A. Jelínek.
Před rokem se pro covid oslava nekonala, dnes jsme opět mohli navázat na předchozí oslavy. V úvodu zazpíval tradičně Boleslavan, následoval projev náměstkyně primátora M. Kašpárkové, ve kterém zmínila společný jmenovatel 17.11. roku 1939 a 1989 – touhu a odhodlání vyjít z nesvobody. Následoval projev historika L. Beneše. Závěrečný ekumenický projev měl J. Hudec, farář ČCE. Alespoň několik myšlenek z projevu:
Zůstat ve střehu, když se naši politici začnou podbízet autoritářským režimům, když hrozí narušení nezávislosti soudů, když korupce začne prorůstat do nejvyšších pater politiky. Zachovat bdělost, když se propojí média s vládnoucí mocí.
I dnes je třeba dávat mladší generaci dostatek prostoru. Umí lépe pojmenovat aktuální područí a vidět hrozby, které přichází.
17. listopad můžeme každoročně vnímat jako potřebné zastavení na té dlouhé cestě. Jako svátek ohlédnutí se, odkud a kam jsme zatím došli. Vnímám ho ale i jako svátek vděčnosti za zlomový moment, který nám otevřel neskutečné možnosti svobodně rozvíjet své myšlenky, touhy a talenty. 17. listopad má být i připomínkou odpovědnosti zasazovat se o pokračování a předávání toho našeho „už nikdy více“ dalším generacím. Kéž zůstává dnešní svátek povzbuzením všem, kdo pochopili, že je třeba se v každé době aktivně podílet na zápasech za svobodu a demokracii. A kéž zůstává korektivem těchto bojů heslo Sametové revoluce: pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Celý projev je v příloze

Reportáž z oslavy na mb-net.cz včetně fotogalerie

Odkazy na minulé projevy:
2019 ŘKC J. Janeček
2018 CB J. Hudec
2017 CB J. Škarvan
2016 CASD S. Lanc
2015 ČCE J. Hudec
2014 CB J. Škarvan
2013 ŘKC M. Mareš
2012 CB J. Čančík
2011 CČSH L. Kopřivová
2010 ČCE V. Hurt

Ke stažení: Projev J. Hudce, 226 kB

1989-2021

1989-2021
17.11.2021 13:37:57

Biblický citát na dnešní den
Lepší je hledat útočiště v Bohu než důvěřovat v mocné.             (Ž 118,9)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |