Hlavní menu:


Přednáška k Alfa kurzu v Mladé Boleslavi

05.04.2013, autor: P. Kamil Škoda, kategorie: Pozvánky
modlitebna Církve adventistů sedmého dne

Kurzy Alfa tvoří série promluv na klíčová témata, související s křesťanskou vírou.
V Mladé Boleslavi se tuto sobotu ve 14:00 v modlitebně Církve adventistů sedmého dne (ulice Dukelská 1443) uskuteční praktický kurz zkušeného přednášejícího "jak na to, jak se zapojit". Všichni jsou srdečně zváni. Přednáška je otevřena všem křesťanským církvím. Tato přednáška by měla být úvodem do budoucích kurzů jako takových.


Biblický citát na dnešní den
Vůbec nepřísahejte! (Mt 5,34)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |