Hlavní menu:


Proč farní rada?

06.02.2008, autor: M. Mareš, kategorie: Farní rada
Volby do farní rady nejsou samoúčelové

Nefunguje již původní model – v našem městě a okolí bylo dříve mnoho farností, každá byla obsazena farářem a kostelníkem. Ne nadarmo se říká „práce jako na kostele“ – každý kostelník byl zaměstnán tím, aby kostel vypadal jako ze škatulky. Nyní jsme sdruženou farností pro celé město, bez kostelníka a farář navíc slouží rovněž v okolních vesnicích. Bez aktivního zapojení nás - laiků - již naši duchovní nemohou péči o farnost zvládnout. Proto je vhodné, aby dle svého uvážení svěřil farář některé činnosti laikům, a sám se mohl soustředit na to hlavní – pastorační péči o farnost. Právě farní rada je pro faráře poradním orgánem, který mu pomáhá při organizaci farního života.
Z celé šíře činnosti dosavadní farní rady zmíním jen několik momentů. Farní rada se významně podílela na finále rekonstrukce arciděkanského kostela a iniciovala jednání o rekonstrukci domu v Havlíčkově ulici. Ve farní radě byly projednávány pořady bohoslužeb, poutě, koncerty i všechny další veřejné farní aktivity. Další stavební rekonstrukce (fara, střecha kostela ve Vinci), postup restaurace oltářů a soch, žádosti o dotace – k tomu všemu se farní rada vyjadřovala. V neposlední řadě se farní rada zabývala i hospodařením farnosti, optimalizací výdajů a mobilizací možných příjmů. Často bylo cenné i zprostředkování – znalost konkrétního farníka, který je schopen a ochoten být nápomocen při řešení konkrétního problému.
Uprostřed nominačního týdne začíná doba postní. Měli bychom odložit časné starosti a věnovat se tomu opravdu důležitému. To, kam bude naše farnost směřovat, máme do neděle 10.2. možnost ovlivnit nominací vhodných kandidátů do farní rady. Není nyní ta pravá chvíle k zamyšlení, co by každý z nás mohl pro farnost udělat?


Biblický citát na dnešní den
Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily. (Ezd 9,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |