Hlavní menu:


Projekt přestavby fary

15.09.2010, autor: Pavol Poláček, kategorie: Stavební

Farnost Mladá Boleslav bude během měsíce listopadu podávat projektovou žádost na přestavbu fary v rámci tzv. Regionálního operačního programu. Projekt na přestavbu fary zahrnuje přestavbu půdních prostor a sklepa. V těchto prostorách bude vybudováno centrum pro trávení volného času a pastorační aktivity.
Projektová žádost, pokud bude podána během měsíce listopadu, bude muset nejprve projít kontrolou a schvalováním, to znamená, že výsledek o tom, zda byl náš projekt schválen, budeme vědět až začátkem roku 2011. Pokud vše dobře dopadne, stavební práce budou zahájeny v létě 2011.
Celková částka v rámci této přestavby činí cca 6 000 000,- Kč, farnost se bude podílet finanční spoluúčastí cca 500 000,- Kč, kterou musí zajistit do konce října tohoto roku. Část peněz již máme, okolo 200 000,- Kč ještě potřebujeme. Za veškerou pomoc a dary předem děkujeme. Na každou finanční částku rádi vystavíme potvrzení o přijetí daru pro daňové úlevy.
V případě otázek nebo dotazů ohledně daného projektu, kontaktujte, prosím, koordinátorku projektu, Ing. Lucii Kudibálovou, na e-mailu lucie.kudibalova@paperi.cz


Biblický citát na dnešní den
Půjdu za tebou všude, kam půjdeš. (Lk 9,57)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |