Hlavní menu:


První jednání nové farní rady

04.04.2008, autor: M. Mareš, kategorie: Farní rada
Na jednání dne 3.4. byly dohodnuty působnosti členů FR

P. Józef předal jmenovací dekrety zbývajícím členům FR. Na návrh P. Józefa byl zvolen místopředsedou FR p. Mareš. P. Józef informoval o záměru pravidelných biblických hodin – budou se konat jednou za 14 dní po večerní mši. Dohodnuté působnosti členů FR jsou v příloze.

P. Józef uvedl přehled investičních záměrů tohoto roku – jako minulé roky je nutnou podmínkou pro získání dotačních prostředků finanční spoluúčast farnosti ve výši 10%. V této souvislosti zmíněn minimální podíl daňově odpočitatelných darů – v loňském roce pouze 7 farníků využilo tuto možnost. Významné zvýšení počtu právě tohoto druhu příspěvků je vysoce žádoucí - efektivnost takto vložených prostředků je pro dárce (a tím i pro farnost) o 15% vyšší než vkládání stejné částky do sbírky. Letos bude opraveno průčelí fary – též díky příspěvku města ve výši 250 000 Kč. Bude pokračovat oprava kostela v Horkách a měla by být dokončena oprava střechy ve Vinci.
Budoucnost domu v Havlíčkově ulici nyní časově závisí na vypořádání dědictví. Zároveň musí být respektován záměr vlastníka ideální poloviny – litoměřického biskupství.
V nejbližší době by měly být instalovány u kostela stojany na kola. Bylo diskutováno chování dětí na nedělní mši – nutnost doprovázení rodičem, dětské chování by nemělo destruovat průběh mše a zařízení kostela.

1.6. dětský den farnosti ve Štěpánce
15.6. první sv. přijímání dětí

Ke stažení: FRweb08_1b.doc, 28 kB


Biblický citát na dnešní den
Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily. (Ezd 9,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |