Hlavní menu:


Směrovka pro tento rok = naděje

03.01.2010, autor: M. Mareš, kategorie: Duchovní
To, co nás přesahuje, je a bude stále stejné

Díky nezasloužené milosti přijetí daru víry víme, v koho věříme. V duchu dnešní přímluvné modlitby za osobní přínos k obnově tohoto světa si připomeňme papežovu výzvu:
Nová generace křesťanů je povolána budovat novou éru, v níž nás naděje osvobodí od povrchnosti, apatie a uzavřenosti, které umrtvují naše duše a otravují lidské vztahy. Pán vás žádá, abyste byli proroky této nové éry, posly jeho lásky, schopnými přitahovat druhé lidi k Otci a vytvářet nadějeplnou budoucnost pro celé lidstvo. Svět potřebuje tuto obnovu! V mnoha společnostech se šíří duchovní poušť – vnitřní prázdnota, neurčitý strach, skryté zoufalství (kráceno z homilie při mši v Sydney 20.7.2008).
Nadějí se zabývá i P. Tomáš Halík ve své poslední knize Stromu zbývá naděje, ze které jsou převzaty následující texty:
Bůh k nám přichází jako k Mojžíšovi na poušti, jako příslib „budu s tebou“, jestliže přijmeš úkol, jímž tě pověřuji.
O slibu:
Bylo by čirou troufalostí, kdyby člověk nespoléhal na Boha; bylo by drzou opovážlivostí, kdyby na něho spoléhal tak, že by do plnění svého závazku nevkládal sám všechny síly a schopnosti, které mu byly dány.


Biblický citát na dnešní den
Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily. (Ezd 9,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |