Hlavní menu:


"Stop genocidě" v našem městě

11.03.2011, autor: P. Kamil Škoda, kategorie: Duchovní
informace o pořádané výstavě a adoraci

Od středy do pátku se v našem městě bude konat výstava zaměřená na osvětu ohledně umělých potratů v naší republice. Výstava proběhne formou porovnání světových genocid s potraty v naší republice jako novodobé genocidy (ročně tak zemře v ČR 25 000 dětí).
Výstavy fotografií spojené s možností podpisu petice za ochranu života od početí až do přirozené smrti budou probíhat postupně před středními školami Obchodní akademie a gymnázií. Výstava bude probíhat vždy po 11. hod. (ukončena bude po pravděpodobně 15. hodině)
Zároveň s výstavou bude v kostele sv. Jana vystavena Nejsvětější Svátost Oltářní. Celou akci zaštiťuje občanské sdružení Stop genocidě ve spolupráci s místní farností.

Prosíme ty, kdo by se mohli jakkoliv i chvilkově zúčastnit – ať už pomocí při přípravě panelů výstavy, vlastní přítomností na výstavě nebo modlitbou při adoraci, aby se přišli do zákristie zapsat P. Kamilovi.

Informace i ukázky panelů lze nalézt na www.stopgenocide.cz
Je zde také možno elektronicky podepsat petici.


Biblický citát na dnešní den
Do domu Hospodinova půjdeme s radostí. (Ž 122,1)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |