Hlavní menu:


Třetí Noc kostelů v Mladé Boleslavi

03.06.2012, autor: M. Mareš, foto A. Spišák, kategorie: Fotogalerie
Třetí Noc kostelů v Mladé Boleslavi
Naši křesťanští předkové si do hrobů svá bohatství nevzali. Ponechali je nám. Máme co odkrývat sobě i druhým

Vy všichni jste děti světla. Nám nevládne noc ani temnota (1 Sol 5,5).
Letošní program byl v Mladé Boleslavi opět bohatý. Zahajovali jsme ekumenickou bohoslužbou v kostele NPM. Zástupce primátora Ing. A. Beznoska zmínil historickou tradici plodné spolupráce církve a města, na kterou při Noci kostelů navazujeme. Děti ve skupinkách obešly všech sedm objektů – ve srovnání s loňskem chyběl pouze býv. kostel sv. Bonaventury ve Vzdělávacím centru Na Karmeli. Setkání s Hradišťanem se zúčastnilo několik set diváků. Hradišťan přesně před týdnem koncertoval v římském kostele Santa Maria Maggiore u příležitosti zahájení cyrilometodějského roku. Bude to již 1150 let, kdy věrozvěstové začali na Moravě působit. Právě Hradišťan je živým příkladem toho, že křesťanské duchovní sémě do naší země s láskou zaseté přináší i po tisíci letech jasné světlo, naději a správnou orientaci pro naše životy. Na koncert navázal PhDr. K. Herčík, který zmínil nejen historii kostela, ale také obrovský přínos velikých osobností dřívějších farářů, kteří formou duchovního vedení, přesahujícího svěřenou farnost, přispívali k rozvoji společnosti. Uvedl zásluhy vlasteneckého P. Vinařického (působil v Kováni 1833-1849) o první české divadlo a vzpomenul též na P. Ševčíka. Koncertovalo se ale nejen v kostele NPM – u Jana hrál Mladoboleslavský žesťový soubor, zobcové flétny zněly v modlitebně CČSH, skupina Resuscitace oživila program CB a skupina Amnis tradičně koncertovala v JB. Jsme rádi, že naše město otevřením dvou objektů letošní Noc kostelů podpořilo. Vznosné prostory Sboru českých bratří i vyhlídka z radniční věže byly vhodným doplňkem setkání občanů města s dědictvím otců. Modlitbou za město a svátostným požehnáním v kostele NPM byla letošní Noc kostelů zakončena.

Program tím ale letos NEKONČÍ. Diecézní poutnický pas je nadále platný pro všechny objekty v něm uvedené. Sbírat razítka tedy můžete i nadále – již se sedmi razítky můžete pořádat o vystavení certifikátu poutníka – viz Certifikát poutníka
V poutnickém pasu/brožuře jsou všechny církevní objekty diecéze, které se přihlásily, tedy od Chomutova až po Semily. Z Mladé Boleslavi jsou tam tyto objekty:
modlitebna Církve československé husitské
modlitebna Českobratrské církve evangelické
modlitebna Jednoty bratrské
Slovo našeho biskupa k Noci kostelů:
Chceme-li charakterizovat křesťanský evropský projekt Noci kostelů, pak to můžeme oprávněně označit jako „odkrytí bohatství našich křesťansky smýšlejících předků“. Kostely jsou většinou postaveny na významných místech obcí a měst, ale i na návrších a kopcích. Jen těžko je může kdokoliv z lidí přehlédnout. Přesto však, v současné době obzvláště, je lidé mohou míjet a procházet kolem nich jako kolem kulis, bez hlubšího zájmu, ale i proto, že chrámové dveře jsou zamčeny. Jistě, otevírají se pro konání bohoslužeb, pokud tam ještě někdy jsou. Při Noci kostelů se však chrámové brány otevřou i v noci proto, aby bylo zřejmé, že chrám jako posvátný prostor je i pokladnicí umění a krásy , otevřenou biblickou knihou o dramatech historie záchrany člověka, místem zastavení , údivu a zamyšlení, stejně tak modlitby a setkání s Bohem. Naši křesťanští předkové si do hrobů svá tajemství nevzali. Ponechali je nám. Máme co odkrývat sobě i druhým.

Fotogalerie snímků z Noci kostelů zde.

NK 2012

NK 2012
05.06.2012 22:42:53

Biblický citát na dnešní den
Vůbec nepřísahejte! (Mt 5,34)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |