Hlavní menu:


Tři králové navštívili domov důchodců

07.01.2011, autor: P. Kamil Škoda, kategorie: Fotogalerie
Návštěva ergopedického centra v domově důchodců

Během dnešního dopoledne skupinka králů navštívila domov důchodců, kde se na několika společenských místech shromáždili ti, kteří se s třemi králi chtěli setkat. Tři králové rozzářeným babičkám a spokojeným dědečkům za pomoci místních velice ochotných zaměstnanců zazpívali tříkrálovou koledu, popřáli do nového roku a rozdali malé kalendáře jako upomínku.
Ačkoliv nebylo původně vůbec v úmyslu na tomto místě vůbec konat sbírku, mnozí obyvatelé domu měli již z dřívějších let zřejmě zafixovány tři krále jako koledu i sbírku na dobročinné účely. K překvapení tří králů i oni chtěli přispět na charitní dílo. Stala se tak vlastně kuriózní a zároveň velice solidární situace: obyvatelé domova důchodců v Mladé Boleslavi přispěli skrze Charitu na obyvatele domova pokojného stáří v Libošovicích. První ročník návštěvy domova důchodců se tedy velice vydařil.
Kromě prvního ročníku návštěvy třech králů v těchto prostorách se dnes odpoledne koledovalo také na Dubcích a v obchodních centrech na kraji města. S koledníky bude možné se setkat ještě zítra tamtéž a poté v kostelích po nedělních bohoslužbách.
(Fotogalerii otevřete na odkazu pod textem)

Tříkrálová sbírka 2011 - domov důchodců

Tříkrálová sbírka 2011 - domov důchodců
07.01.2011 23:13:54

Tři králové navštívili spíš pro potěchu duše než pro sbírání příspěvků také domov důchodců.


Biblický citát na dnešní den
Vůbec nepřísahejte! (Mt 5,34)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |