Hlavní menu:


Tříkrálová sbírka 1.-15.1.

23.12.2022, autor: M. Mareš, kategorie: Farní Charita
Tříkrálová sbírka 1.-15.1.
Pomoc pro Sociální centrum Mary Ward v Užhorodě

Hlavním účelem naší letošní sbírky je pomoc pro Sociální centrum Mary Ward v Užhorodě, kde sestřičky CJ pečují v Domě na půl cesty o (nyní už i válečné) sirotky a děti z dětských domovů.

Žehnání koledníků bude 1.1. při mši svaté v 10:30. Hlavní koledování je plánováno od 3.1. do 6.1. při hodinách náboženství. Podle situace se bude koledovat i později - dle počtu přihlášených počítáme i s koledou v obchodních centrech Bondy a Olympia v sobotu 7.1.
Farníci mohou do sbírky přispět i na závěr všech mší svatých v neděli 8.1.

K účasti jsou zvány nejen děti, ale i vedoucí skupinek a další, např. řidiči. S nabídkou pomoci kontaktujte prosím s. Kristiánu 604 629 207, paní Bulisovou 724 288 246 nebo paní Kolínovou 732 636 622.
Vystrojování koledníků na faře se usnadní, pokud alespoň někteří z rodičů přivedou své děti na náboženství na faru již o něco dříve.

Koleda by mohla pokračovat i v týdnu 9.-15.1., bude záležet na zájmu koledníků i vedoucích skupinek.

Výnos sbírky je rozdělen takto: 65 % vybraných prostředků pro Sociální centrum Mary Ward, 15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % putuje do krizového fondu, odkud jsou uvolněny při mimořádných událostech, a na pomoc v zahraničí, 5 % využije na své projekty Charita Česká republika a 5 % tvoří zákonné režie sbírky.


Biblický citát na dnešní den
Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily. (Ezd 9,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |