Hlavní menu:


Tříkrálová sbírka

29.12.2018, autor: M. Mareš, kategorie: Farní Charita
Koleda v supermarketech již v pátek a sobotu

Zveme k účasti nejen děti a vedoucí skupinek, ale i např. řidiče.

Naše farnost pořádá další Tříkrálovou sbírku s tímto rozdělením výtěžku:
65 % nákup zdravotnického materiálu pro Charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu Mladá Boleslav (CHOPS)
10 % mezinárodní humanitární pomoc
15 % projekty Diecézní charity v Litoměřicích
5 % projekty pomoci Charity ČR
5 % režijní náklady Tříkrálové sbírky

Výtěžek roku 2018 byl 112 699 Kč, z toho 73 254 Kč bylo použito na úhradu kompenzačních pomůcek pro CHOPS Mladá Boleslav a podporu služeb pro lidi bez domova v místním středisku Naděje.

Prosíme rodiče dětí, které by se hlavní koledy v supermarketech v pátek 4.1. odpoledne a v sobotu 5.1. po celý den chtěly zúčastnit, aby toto bylo sděleno L. Válkové (739 252 502) nebo M. Vosáhlové (604 157 625). Ideálním návrhem je celá trojice na konkrétní koledovací hodinu. Zvládneme ale samozřejmě i dotvořit trojice z jednotlivě přihlášených.

Podmíněno souhlasem rodičů počítáme i s koledováním dětí během hodiny výuky náboženství v týdnu 7.-11.1.


Biblický citát na dnešní den
Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily. (Ezd 9,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |