Hlavní menu:


Tříkrálová sbírka v Mladé Boleslavi

09.01.2014, autor: P. Kamil Škoda, foto A. Spišák, kategorie: Farní Charita
Tříkrálová sbírka v Mladé Boleslavi

Tříkrálová sbírka v Mladé Boleslavi

Tříkrálová sbírka je snad nejznámější celostátní sbírkou probíhající v těchto dnech i v Mladé Boleslavi. V neděli dostali koledníci při dopolední mši sv. v arciděkanském kostele požehnání od kaplana P. Kamila Škody a navečer již zahájili koledování na Starém městě.. V pondělí vybraná skupinka navštívila Magistrát města, kde se zastavila nejen u primátora.. Ve středu a čtvrtek také koledníci nelenili. Rozběhli se na koledu po ulicích, domácnostech i obchodech města. Mnozí z oslovených byli štědří a tak měli koledníci velkou radost.
Zvlášť v pátek odpoledne a v sobotu dopoledne se koledníci vydají do obchodních domů Interspar a snad i Olympia. V neděli pak proběhnou sbírky u katolických kostelů po všech bohoslužbách. Tři králové v pátek navštíví také domov důchodců, kde ne pro sbírku, ale pro radost seniorů navíc zazpívají ještě známé koledy. Všichni dárci od tří králů dostávají na památku kalendářík, cukr i tříkrálový příběh. Alespoň tak projevují vděčnost ti, kteří sami věnují svůj volný čas na bohulibou činnost. Organizátoři pevně věří, že se i letos projeví štědrost mnoha lidí a se podaří se vybrat co nejvyšší částku. Hlavním účelem letošní sbírky je získání financí na podporu mladých lidí z našeho regionu ohrožených sociálním vyloučením. Předem děkují všem dárcům za přízeň.

JAK ROZPOZNAT KOLEDNÍKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY?
Mezi koledníky Tříkrálové sbírky je vždy přítomna osoba starší 15 let, která je řádně označena orazítkovanou průkazkou a má při sobě k nahlédnutí Osvědčení o povolení konání sbírky. Zároveň zodpovídá za Magistrátem MB zapečetěnou očíslovanou kasičku s červeným logem České Charity. Každým rokem se stále objevují i jiní koledníci. Pokud chcete, aby Vaše peníze doputovaly na letošní účely Tříkrálové sbírky, koledu dávejte opravdu jen jednoznačně pověřeným.

KAM PŮJDOU PENÍZE ZE SBÍRKY?
Tříkrálovou sbírkou se zapojujeme do celostátní akce Charity Česká Republika na pomoc lidem v nouzi. Výtěžek sbírky v souladu se schváleným záměrem je použit kromě příspěvku na mezinárodní humanitární pomoc (10% z výtěžku sbírky) též vždy na konkrétní účely. Farní charita Mladá Boleslav letos vybírá na podporu mladých lidí z našeho regionu ohrožených sociálním vyloučením. Část sbírky připadne na projekty Diecézní Charity v Litoměřicích (10%), projekty pomoci Charity ČR (5%) a část zůstává pro vlastní režii a realizaci sbírky (5%).

Za Farní Charitu Mladá Boleslav

Miloslava Vosáhlová, hl. koordinátorka TS FCh Mladá Boleslav
P. Kamil Škoda, farní vikář a koordinátor

Informace o sbírce na celostátní úrovni lze získat na www.charita.cz


Biblický citát na dnešní den
Půjdu za tebou všude, kam půjdeš. (Lk 9,57)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |