Hlavní menu:


Tříkrálová sbírka vynesla bezmála 100 tisíc

14.01.2014, autor: Ivana Kolínová, kategorie: Farní Charita
Tříkrálová sbírka vynesla bezmála 100 tisíc

65% sbírky, kterými bude disponovat Farní Charita Mladá Boleslav bude letos využito pro konkrétní pomoc mladým lidem z našeho města ohrožených sociálním vyloučením.
5% sbírky připadá na režii, zbytek na projekty Charity České republiky a Diecézní Charity Litoměřice.
Z našeho pohledu byl letošní ročník úspěšný nejen díky dalšímu nárůstu vybraných peněz, ale hlavně díky dobré atmosféře, která celou akci od 5.1. do 12.1. provázela. Velký dík patří všem dobrovolníkům, malým i velkým koledníkům a samozřejmě všem dárcům.

Návštěva koledníků na magistrátu .

Oficiální zpráva města o výnosu sbírky .


Biblický citát na dnešní den
Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily. (Ezd 9,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |