Hlavní menu:


Týden modliteb za mládež

20.03.2009, autor: Václav Novák, kategorie: Duchovní
Týden modliteb za mládež
29.3.-4.4.2009

Mládež je nesporně specifická část společnosti i Církve. Mládí je období zrání, hledání a rozhodování. Z dětského věku v rodině a ve škole vyrůstá mladý člověk do společenství kultury a civilizace. A křesťan do nového, hlubšího a intenzivnějšího vnímání víry a Církve. Ale ne vždycky, ne stejně, někdy vůbec! Abychom nezanedbali tak důležitou dobu života, tu bezesporu nadějnou existenci jedince, snažíme se mladé lidi doprovázet na jejich cestě.
Nejvlastnější cestou pro člověka je sám Kristus. Jan Pavel II. řekl, že cestou Církve je člověk.
Kéž je Církev pro své mladé prostředím životodárným a inspirativním!
Různá setkávání, společenství, aktivity jsou dobré a žádoucí. Modlitba, oběť, pomoc, sympatie jsou nezanedbatelným doprovodem a vkladem do jejich života.
Připravené texty mají pomoci společné i soukromé modlitbě za mládež.
Kéž přinesou užitek.
Ať nám Pán žehná!

Mons. Jiří Paďour OFMCap.
biskup českobudějovický
biskup delegát ČBK pro mládež

Pane Ježíši,
s apoštolem Pavlem Tě prosíme
za všechny mladé lidi.
Ať stále nalézají pochopení a přijetí v Tvé církvi.
Dej se jim poznat jako Ten,
kdo miluje všechny lidi bez rozdílu.
Zažehni v jejich srdcích touhu sloužit Ti
a nasazovat se pro šíření Tvého království.
Posílej jim do cesty takové průvodce životem,
kteří je povedou správným směrem.
Dej jim odvahu a vytrvalost
k životu podle Tvé vůle.
Amen.

Ke stažení: Brožura: Mladí pro církev – církev pro mladé, 1 MB


Biblický citát na dnešní den
Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily. (Ezd 9,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |