Hlavní menu:


Vaše lampy ať hoří

08.08.2010, autor: M. Mareš, kategorie: Duchovní
Jaký poklad je pro nás důležitý?

Dnešní evangelium (Lk 12,32-48) vybízí k bdělosti a aktivitě. Blahoslavení služebníci, které pán při svém příchodu najde, jak bdí. K činnosti nás vybízí i dnes vyslovená přímluvná modlitba : „Ať správně využíváme nadání, vědomostí a schopností, kterými jsi nás obdařil.“
Každý z nás byl bohatě obdarován, ale ne proto, aby si hřivny uložil do trezoru. Pán přijde a bude se ptát na užitek, na správné využití Božího obdarování – zda jsme konali, co konat máme.
Doba není jednoduchá – ale taková nikdy ani nebyla. Ta správná Boží cesta byl vždy úzká a s břemeny. Jsme připraveni ke službě, rosteme?
V Číně, kde to rozhodně také nemají jednoduché, za posledních 40 let přibližně 40x vzrostl počet křesťanů. Dnes je již v Číně cca 130 milionů křesťanů – tedy zhruba tolik jako v Německu, Itálii a Polsku dohromady.
Opatřte si měšce, které nezpuchřejí, poklad v nebi, kterého neubývá, kam se k němu zloděj nedostane a kde ho mol nerozežere. Vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce (Lk 12,33).


Biblický citát na dnešní den
Do domu Hospodinova půjdeme s radostí. (Ž 122,1)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |