Hlavní menu:


Volby do farní rady

14.02.2008, autor: M. Mareš, kategorie: Farní rada
Způsob volby a vyhodnocení voleb

Ve dnech 1. a 2.3. může každý člen naší farnosti starší 16-ti let uplatnit své volební právo. Volit lze vždy před nebo po mši svaté.

Volební lístek vydá farníkovi člen volební komise
Volební akt - jedna ze dvou možností
a) farník může vhozením neupraveného volebního lístku do urny přidělit prioritní hlasy prvním sedmi kandidátům na kandidátce
b) farník může individuálně zakřížkováním prioritního políčka přidělit prioritní hlas kterémukoliv z kandidátů. POZOR - maximálně lze zakřížkovat sedm kandidátů.

Vyhodnocení volby
Neupravený volební lístek (bez křížků) bude vyhodnocen jako platný, přidělující prioritní hlasy prvním sedmi kandidátům z kandidátky.
Volební lístek s jedním až sedmi křížky bude rovněž platným -prioritní hlasy budou započteny pouze a právě pro zakřížkované kandidáty.
Volební lístek s osmi a více křížky bude neplatný.

Členy farní rady se stane sedm kandidátů s největším počtem prioritních hlasů, pokud mandát přijmou. Náhradníky se stanou všichni další kandidáti v pořadí podle počtu prioritních hlasů.


Biblický citát na dnešní den
Býváme bezradní, ale ne zoufalí. (2 Kor 4,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |