Hlavní menu:


Volby do farní rady

10.02.2012, autor: M. Mareš, kategorie: Farní rada
Končí volební období současné farní rady – 4 roky od voleb budou za tři týdny

„Podle mého názoru naroste sdílení odpovědnosti mezi knězem a farností. Moje zkušenost dvaceti let církve ve svobodě hovoří jednoznačně: prosperují ta společenství, která nejsou farností jednoho muže, ale kde plně spolupracují ekonomická a pastorační rada. Právě ta překvapují dynamikou svého života.“ řekl arcibiskup D. Duka, který očekává znásobení kooperace mezi kněžími a laiky.
Jaké změny nás čekají? Konkretizace slov našeho arcibiskupa je zřejmě ještě v přípravě, jaké možnosti se nabízí:
Na diecézní úrovni zatím nemají laici reprezentativní orgán – bylo by možné vytvořit katolické rady např. dle německého vzoru. V Německu jsou katolické rady vysoce respektovaným orgánem, při poslední návštěvě se s nimi sešel i Benedikt XVI. V září jsme se v MB setkali s katolickou radou diecéze Fulda – a bylo to velice podnětné setkání.
Je možné, že volební model, na podzim 2011 vyzkoušený ve farnosti sv. Terezie v Kobylisích, se stane standardem pro všechny farnosti. V Kobylisích volili tak, že vítězové primárek se přímo dostali na volební kandidátku.
Jak jsme volili před čtyřmi lety v MB? Dne 10. 2. 2008 bylo uzavřeno nominační období, následně byla volební komisí připravena kandidátka. Vlastní volby proběhly 2. 3. 2008. Protože tehdy (a nakonec ani nyní) nebyla v MB ustavena ekonomická rada, byly působnosti ve farní radě rozděleny se zřetelem k této skutečnosti – viz příloha.
Poslední farní rada byla svolána 6. 9. 2011. Konalo se dosud 17 zasedání s touto účastí:
16 – J. Král, J. Vosáhlo, I. Kolínová, M. Mareš
13 – V. Němeček
12 – J. Janeček
10 – P. Brzobohatý, Z. Šváb
9 – I. Mladenov
7 – V. Novák
3 – V. Černý

Pokles katolicity našeho okresu za deset let téměř čtyřikrát je jistě výzvou k tomu, jak lépe oslovovat ty, kteří do kostela nechodí. To bude jistě pastorační prioritou nové farní rady. Zamýšlejme se vážně nad úročením hřiven, které jsme obdrželi. Co je mojí osobní rolí ve farnosti? Přijetí kandidatury do farní rady nebo aktivní podpora farního dění v jiné podobě? Naše děvčata nás v adventu pěkně vyzvala – žijme aktivněji svoji víru!
Ve druhé příloze je graficky zobrazena pozice našeho okresu v republikovém srovnání.

Ke stažení: Působnosti členů končící farní rady, 25 kB; Katolicita v naší zemi podle předběžných výsledků SLDB 2011, 243 kB


Biblický citát na dnešní den
Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily. (Ezd 9,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |