Hlavní menu:


Volby do farní rady

06.01.2008, autor: M. Mareš, kategorie: Farní rada
Příprava kandidátky

Volby farní rady budou za několik týdnů. V současné době probíhá precizace volebního řádu a rozvaha nad výběrem kandidátů. Kandidátní listinu bude sestavovat P. Józef. Obecným doporučením je zastoupení všech významných skupin ve farnosti vlastním kandidátem - mládež, rodiny s dětmi, senioři... Zamýšlejme se již nyní nad tím, kdo nás několik příštích let bude zastupovat. Hledejme a vhodné kandidáty určitě nalezneme. Ve farní radě budou projednávány všechny významné aktivity i hospodaření farnosti.


Biblický citát na dnešní den
Do domu Hospodinova půjdeme s radostí. (Ž 122,1)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |