Hlavní menu:


Výsledek Tříkrálové sbírky 2017

12.01.2017, autor: M. Mareš, foto M. Kloudová, kategorie: Farní Charita
Výsledek Tříkrálové sbírky 2017
Sbírka Farní charity pomůže boleslavskému Domu ČČK a matkám s dětmi v Jiřetíně

Letošní koleda 97 553 Kč byla o 3 217 Kč vyšší než loňská, předloňského rekordu 131 971 Kč jsme ale nedosáhli. Velkou radost máme z toho, že se k letošní koledě připojily základní školy v Bezně (6 970 Kč) a v Debři (2 661 Kč) - to jsou krásné výsledky. Koleda 7 927 Kč v Nepřevázce byla letos proti loňsku téměř dvojnásobná.
Výsledky farních koledníků v samotné Mladé Boleslavi byly o trochu nižší zejména proto, že se nenašlo tolik ochotných koledníků jako před rokem. Je škoda, že nedokážeme jít vstříc stále větší ochotě přispívat. Kdybychom koledovali ve městě tak intenzivně a účinně jako v Nepřevázce, byla by sbírka v našem městě skoro devětkrát větší.
Děkujeme všem, kteří se zapojili - koledníkům, organizátorům a samozřejmě i dárcům. Mimořádně oceňujeme zejména zapojení obou základních škol.
Jak překonat dosavadní rekord? Tím, že si znovu více malých i velkých farníků uvědomí, že jen si to svoje v kostele či na náboženství odsedět není realizací Ježíšova povolání ke službě. Modlitebně můžeme začít již dnes prosit za příští sbírku a třeba i za zapojení dalších základních škol.
Sbírka bude použita na pořízení lékařské odsávačky pro boleslavský Dům péče ČČK a na nákup dětské výživy a léků pro Domov pro matky s dětmi v Jiřetíně pod Jedlovou.


Biblický citát na dnešní den
Půjdu za tebou všude, kam půjdeš. (Lk 9,57)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |