Hlavní menu:


Vzpomínka na otce Václava

25.03.2008, autor: J. Král, J. Vosáhlo, M. Mareš, kategorie: Duchovní
P. Hlouch
Krátké ohlédnutí za jeho životem a 22-letým působením v Ml. Boleslavi

Otec Václav Hlouch se narodil 8.11.1933 v Lipníku u Třebíče. V Třebíči vystudoval gymnázium, kde v r. 1951 maturoval. Čtvrt roku před maturitou odmítl na škole podepsat prohlášení o zřeknutí se víry – výsledkem byla nemožnost přihlásit se na vysokou školu. Tři roky pracoval manuálně v zemědělství, rovněž jako traktorista. V r. 1956 si před odchodem z vojenské základní služby podal přihlášku na CMBF v Litoměřicích. Kvůli tomu prožil mnoho ústrků a vyhrožování. Ke studiu byl přijat, studoval úspěšně a vysvěcen byl 25.6.1961. Na jeho primici přišlo v dešti 5 000 lidí. Byl ustanoven kaplanem v hlavním děkanském kostele v Liberci. V letech 1966-1983 působil jako administrátor v Nymburce – již v r. 1967 zde připravoval 207 biřmovanců. Pracoval s mládeží - ovocem jeho práce bylo i několik kněžských povolání. Od 1.7.1983 byl administrátorem v naší farnosti a hned byl také jmenován okrskovým vikářem. V roce 1999 byl jmenován arciděkanem a oceněním jeho vynikající práce bylo ustanovení Čestným kanovníkem litoměřické Svatoštěpánské kapituly. Z úřadu mladoboleslavského byl dne 1.7.2005 odvolán pro postupující nemoc. Od srpna 2005 ze zdravotních důvodů pobýval v Domově sester sv. Karla Boromejského v Praze-Řepích. Zemřel po dlouhé těžké nemoci na Velký pátek 21.3.2008
Několik momentů z jeho působení v Mladé Boleslavi:
Po celou dobu podporoval neohroženě skupinky dětí a mládeže. Provázel nás desetiletím duchovní obnovy v letech 1988 – 1997. Z naší farnosti vzešla duchovní povolání - P. Pavel Mach, ses. Olina Landrová. Došlo k předání kostela sv. Havla do užívání sboru Českobratrské církve evangelické za symbolické nájemné. Pod jeho vedením byly provedeny rekonstrukce fary, kostela sv. Jana i kostela Nanebevzetí Panny Marie. Prostřednictvím biskupství byl předán městu zchátralý areál kláštera a kostela sv. Bonaventury, kde po rekonstrukci nyní působí Vysoká škola Škoda Auto. I v době nemoci se velice zajímal o naši farnost – děkujeme mnoha farníkům za časté návštěvy otce Václava, který nás do posledního dne svého života modlitebně podporoval. Citát z jeho pozdravu k příležitosti 45 let od kněžského svěcení: „S radostí sleduji zprávy o životě farnosti a modlím se, abyste byli podle Ježíšových slov solí země a světlem světa.“


Biblický citát na dnešní den
Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily. (Ezd 9,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |