Hlavní menu:


  » Aktuální události

  Archiv událostí

  2024

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  2017

  2016

  2015

  2014

  2013

  2012

  2011

  2010

  2009

  2008

  2007

  Kategorie událostí:  Květen 2008

  01.05.2008 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

  slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

  státní svátek

  bude navíc ranní mše sv. v 7:30 - kostel sv. Jana
  večerní mše sv. v 18:00 zpívaná, májová pobožnost – arciděkanský kostel
  po skončení: 2. nešpory slavnosti Nanebevstoupení

  02.05.2008 [pátek], kategorie: Jednorázové

  Začíná NOVÉNA k Duchu svatému

  pátek 2.5. - sobota 10.5.

  Dnes začíná devítidenní příprava na seslání Ducha sv. První pátek v měsíci - po večerní mši sv. budou litanie k Nejsv. Srdci a svátostné požehnání

  03.05.2008 [sobota], kategorie: Kalendárium

  Svátek sv. Filipa a Jakuba

  apoštolů
  04.05.2008 19:00 [neděle], kategorie: Občasník

  Uzávěrka Svatodušního čísla farního zpravodaje

  Příspěvky odevzdejte na faře nebo v kostele, nejlépe však elektronicky pošlete na obcanik@seznam.cz

  07.05.2008 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

  Biblická hodinka

  Fara

  Čtení: Skutky apoštolů 13,46-52; Evangelium podle sv. Jana 14,27-31
  Průvodní slovo bude mít p. Zajíčková a p. Levkaničová.

  09.05.2008 18:00 [pátek], kategorie: Jednorázové
  Přednáška o kardinálu Trochtovi

  Přednáška o kardinálu Trochtovi

  19:00, fara

  P. Benno Beneš SDB, představený komunity salesiánů v Teplicích, bývalý provinciál salesiánů a misionář v Bulharsku, bude sloužit večerní mši sv. a po ní bude přednášet na faře o kardinálovi Trochtovi. Všichni jste srdečně zváni.

  11.05.2008 [neděle], kategorie: Jednorázové

  Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

  Hod Boží svatodušní - Letnice

  Poslední den velikonoční doby.
  Zítra pokračuje litugické mezidobí 6. týdnem.

  13.05.2008 [úterý], kategorie: Kalendárium

  Památka Panny Marie Fatimské

  14.05.2008 14:00 [středa], kategorie: Koncert

  VARHANY A BAS

  17:00, arciděkanský kostel

  pořádá nadace Nová šance

  15.05.2008 18:00 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

  Večerní mši celebruje otec biskup Herbst

  Arciděkanský kostel
  15.05.2008 19:00 [čtvrtek], kategorie: Křesťanská akademie
  Logo KA

  Karel Herbst, světící pražský biskup

  Sbor Československé církve evangelické

  na téma: Saleziánská spiritualita, formace křesťanské mládeže

  16.05.2008 [pátek], kategorie: Jednorázové

  Slavnost sv. Jana Nepomuckého

  7:30 ranní mše sv. s lid. zpěvem - kostel sv. Jana Nep.
  17:30 (2.) nešpory slavnosti sv. Jana - kostel sv. Jana
  18:00 večerní mše sv. poutní, slavná - kostel sv. Jana
  litanie ke sv. Janu Nepomuckému

  16.05.2008 [pátek], kategorie: Kalendárium

  Slavnost sv. Jana Nepomuckého

  kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech, titulárního patrona kostela na Mírovém náměstí
  16.05.2008 09:30 [pátek]

  Setkání mateřského centra

  m. centrum Sedmikráska, Zalužanská ulice
  18.05.2008 [neděle], kategorie: Jednorázové

  Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

  po večerní mši svaté: latinské Loretánské litanie

  21.05.2008 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

  3. biblická hodinka

  Fara

  Čtení: První list Janův 1,5-2,2; Evangelium podle sv. Jana 15,18-21
  Průvodní slovo bude mít p. Spišák.

  22.05.2008 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

  Eucharistická oslava TĚLA A KRVE PÁNĚ

  7:30 ranní mše svatá - kostel sv. Jana
  18:00 večerní mše sv. slavná – arciděkanský kostel
  po mši sv.: eucharistická pobožnost a svátostné požehnání
  po skončení: 2. nešpory slavnosti Těla a krve P.

  25.05.2008 [neděle], kategorie: Jednorázové

  Přenesená slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

  Boží tělo

  9:00 mše sv. slavná, následuje eucharistický průvod do parku u sv. Havla, adorace, Te Deum a svátostné požehnání
  Nebude mše sv. v 10:30.

  25.05.2008 15:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

  Mše svatá ve Vinci

  Vinec u Ml. Boleslavi, románská kaple sv. Mikuláše
  29.05.2008 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

  ke cti Sv. ZDISLAVY, hl. patronky litoměřické diecéze

  po večerní mši sv. litanie ke sv. Zdislavě

  30.05.2008 [pátek], kategorie: Jednorázové

  Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

  po večerní mši sv.: litanie k Nejsv. Srdci a svátostné požehnání

  31.05.2008 [sobota], kategorie: Jednorázové

  Svátek NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE

  poslední májová pobožnost
  po skončení: 1. nešpory zítřejší neděle(9. v mezidobí)


  Biblický citát na dnešní den
  Vůbec nepřísahejte! (Mt 5,34)
  Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
  © Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |