Hlavní menu:
říjen 2014

01.10.2014 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Setkání nad životem z víry na téma STEZKY KE SVATOSTI

fara

Téma: "Modli se a pracuj - sv. Benedikt a kořeny západního mnišství". Opět během jedné hodiny představíme pět krátkých myšlenek, kterými může dotyčný svatý promlouvat i k současnému světu.

08.10.2014 17:00 [středa], kategorie: Ministranti

Ministrantská schůzka

arciděkanský úřad
08.10.2014 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

Pokračujeme v bádání nad úryvky 140. série:
(140) 1S 26+27+28 * Ž 117 * Př 15, 22-23 * J 11, 1-53

09.10.2014 19:00 [čtvrtek], kategorie: Křesťanská akademie

přednáška České křesťanské akademie

sbor Českobratrské církve evangelické v Husově ulici 199/15

P.Dr. Tomáš C. Havel CFSsS: Církev ve CMYKU nebo ve smyku?

více ...

12.10.2014 [neděle], kategorie: Jednorázové

Sčítání věřících při nedělních bohoslužbách

Sčítání bude probíhat stejným způsobem jako v roce 2009.

15.10.2014 17:00 [středa], kategorie: Mateřské centrum

Setkání dobrovolníků Tříkrálové sbírky 2015

arciděkanský úřad

Jde o první tříkrálové setkání. Kdo by chtěl pomoci s organizací sbírky, je srdečně zván.

15.10.2014 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Setkání nad životem z víry na téma STEZKY KE SVATOSTI

arciděkanský úřad

Téma: "Jen Bůh stačí - sv. Terezie od Ježíše a spiritualita Karmelu". Opět během jedné hodiny představíme pět krátkých myšlenek, kterými může dotyčný svatý promlouvat i k současnému světu.

17.10.2014 19:00 [pátek], kategorie: Mládež

Informační schůzka k Evropskému setkání z hnutí Taizé

arciděkanský úřad

Přivítáme dvě dobrovolnice z hnutí Taizé z Německa a Běloruska. Představí nám Evropské setkání mladých, které se odehraje letos o Vánocích v Praze. Všichni, nejen mladí, srdečně zváni.

18.10.2014 18:00 [sobota], kategorie: Pouť

Mše svatá u sv. Havla

kostel sv. Havla (t.č. evangelický) v Havelském parku u kruhového objezdu

Poutní mše svatá ke svátku sv. Havla (místo sobotní večerní mše u sv. Jana)

22.10.2014 17:00 [středa], kategorie: Ministranti

Ministrantská schůzka

arciděkanský úřad
22.10.2014 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

Probíráme čtení ze 141. série. Legite et venite - přečtěte a přijďte.
(141) 1S 29+30+31 * Ž 118, 1-18 * Př 15, 24-26 * J 11, 54 nn; 12, 1-19

26.10.2014 [neděle], kategorie: Jednorázové

Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ CHRÁMU (POSVÍCENÍ)

arciděkanský kostel

KONEC letního času
9:00 MŠE SVATÁ slavná
Zpěv chrámové scholy a lidu
více ...

26.10.2014 14:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

Mše svatá ve Vinci

Vinec u Ml. Boleslavi, románská kaple sv. Mikuláše

Toto je poslední pravidelná mše svatá v tomto roce.

29.10.2014 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Setkání nad životem z víry na téma STEZKY KE SVATOSTI

fara (arciděkanský úřad)

Téma: "Cesta na poslední místo - Karel de Foucauld a malí bratři Ježíšovi" . Opět během jedné hodiny představíme pět krátkých myšlenek, kterými může dotyčný svatý promlouvat i k současnému světu.

30.10.2014 09:30 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

Mše svatá na úvod vikariátní konference

arciděkanský kostel

Ranní mše svatá dnes odpadá.


Biblický citát na dnešní den
Kdo ke mně přijde, toho neodmítnu. (J 6,35)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |