Hlavní menu:


  » Aktuální události

  Archiv událostí

  2024

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  2017

  2016

  2015

  2014

  2013

  2012

  2011

  2010

  2009

  2008

  2007

  Kategorie událostí:  červen 2015

  03.06.2015 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

  Setkání nad životem z víry na téma STEZKY KE SVATOSTI

  arciděkanský úřad

  V tomto školním roce naposled. Téma: Sv. Jan od Kříže a dobrodružství vnitřního života .

  04.06.2015 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

  Slavnost Těla a Krve Páně se překládá na neděli 7.6.

  04.06.2015 19:00 [čtvrtek], kategorie: Křesťanská akademie

  přednáška České křesťanské akademie

  sbor Českobratrské církve evangelické v Husově ulici 199/15

  Prof. PhDr. Petr ČORNEJ, DrSc.: Jan Hus: otázky a otazníky více ...

  07.06.2015 [neděle], kategorie: Jednorázové

  Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

  Boží tělo

  Platí tento pozměněný pořad bohoslužeb - vše arciděkanský kostel:
  MŠE SV. pouze v 9:00 a v 18:00
  8:30 RANNÍ CHVÁLY
  9:00 Slavná MŠE SVATÁ ke cti Těla a krve Páně
  EUCHARISTICKÝ PRŮVOD (se ČTYŘMI OLTÁŘI) na Staroměstské náměstí, do kostela sv. Jana, do parku sv. Havla, ADORACE, TE DEUM a SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ v kostele sv. Havla
  Dopolední mše sv. v 10:30 dnes odpadá !!!

  10.06.2015 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

  Biblická hodina

  arciděkanský úřad

  Skončili jsme evangelia, začínají Skutky apoštolů - volné pokračování (Lukášova) evangelia. Ve Starém zákoně zůstáváme stále v příbězích Davida a jeho následníků.
  (154) 2S 20, 14 nn; 21; 22, 1-20 * Ž 121 * Př 16, 18 * Sk 1

  12.06.2015 [pátek], kategorie: Jednorázové

  Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

  arciděkanský kostel

  17:00 MODLITBA SV. RŮŽENCE - arciděkanský kostel
  17:30 2. NEŠPORY (Večerní chvály)
  18:00 VEČERNÍ MŠE SVATÁ zpívaná - arciděkanský kostel
  POBOŽNOST k Nejsv. srdci a SVÁT. POŽEHNÁNÍ

  13.06.2015 10:00 [sobota], kategorie: Mládež

  Svátost smíření (zpověď)

  arciděkanský kostel

  Určeno pro děti k prvnímu sv. přijímání, jejich rodiče a další doprovázející.

  14.06.2015 10:30 [neděle], kategorie: Mládež

  První svaté přijímání dětí

  arciděkanský kostel
  18.06.2015 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

  NOVÉNA - modlitby za novokněze

  čtvrtek 18.6. - sobota 27.6.2015

  Denně po mši svaté se budeme modlit za našeho nového kněze.

  19.06.2015 18:00 [pátek], kategorie: Jednorázové

  SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

  arciděkanský kostel

  Při večerní mši svaté v 18:00 udělí svátost biřmování Mons. Jan BAXANT, diecézní biskup.

  20.06.2015 18:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

  Společná mše svatá s německými hosty

  kostel sv. Jana Nepomuckého

  Hosté z partnerského města města Dieburg se též aktivně připojí k této mši svaté svou hudbou.

  23.06.2015 19:00 [úterý], kategorie: Koncert

  Varhanní koncert

  arciděkanský kostel

  Vystoupí Ondřej Valenta při příležitosti absolutoria na Pražské konzervatoři.
  Vstupné dobrovolné.

  24.06.2015 18:00 [středa], kategorie: Jednorázové

  Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

  arciděkanský kostel

  18:00 VEČERNÍ MŠE SVATÁ
  po skončení: 2. nešpory slavnosti sv. Jana

  27.06.2015 10:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

  Kněžské svěcení

  katedrála sv. Štěpána v Litoměřicích

  Vysvěcen na kněze bude též náš jáhen ctp. Mgr. Štěpán SMOLEN.
  Na svěcení bude vypraven z Ml. Boleslavi autobus.
  Odjezd z Komenského nám. v 8:00 hod.

  29.06.2015 [pondělí], kategorie: Jednorázové

  Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

  arciděkanský kostel

  17:00 MODLITBA SV. RŮŽENCE
  17:30 2. NEŠPORY (Večerní chvály)
  18:00 VEČERNÍ MŠE SVATÁ zpívaná


  Biblický citát na dnešní den
  Vůbec nepřísahejte! (Mt 5,34)
  Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
  © Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |