Hlavní menu:
Prosinec 2015

02.12.2015 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

Nekonečný seriál má 162. pokračování. Čtenáři, čtěte.
(162) 1Kr 8 * Ž 129 * Př 17, 1 * Sk 7, 51 nn; 8, 1-13

03.12.2015 19:15 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

Rozjímání nad filmem

fara (arciděkanský úřad)

MISIE (The Mission), režie Roland Joffé, hrají Robert De Niro, Jeremy Irons, Velká Británie, 1986, 125 min. ---
Slavné drama z jezuitských misií v paraguayských pralesích proslavené nádhernou kamerou a hudbou a zařazené též na vatikánský seznam významných filmů více ...

05.12.2015 08:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Adventní duchovní obnova

kostel sv. Jana Nepomuckého/ arciděkanský úřad

Duchovní obnovu povedou otcové saletini P. Henryk Kuman a P. Jan Jucha.
8:00 rorátní mše svatá - sv. Jan Nep. více ...

05.12.2015 16:30 [sobota], kategorie: Mládež

Návštěva sv. Mikuláše

kostel sv. Jana Nepomuckého
06.12.2015 15:00 [neděle], kategorie: Pouť

Poutní mše svatá ve Vinci

Vinec u Ml. Boleslavi, románská kaple sv. Mikuláše
08.12.2015 [úterý], kategorie: Jednorázové

Slavnost P. MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU

7:30 ranní mše svatá - kostel sv. Jana
18:00 večerní mše svatá slavná- arciděk. kostel
po skončení: 2. nešpory slavnosti P. Marie

09.12.2015 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Setkání nad životem z víry na téma STEZKY KE SVATOSTI

arciděkanský úřad
12.12.2015 08:00 [sobota]

Rorátní mše svatá

kostel sv. Jana Nepomuckého
16.12.2015 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

Poslední v tomto roce:
(163) 1Kr 9+10 * Ž 130 * Př 17, 2-3 * Sk 8, 14 nn

18.12.2015 18:00 [pátek], kategorie: Koncert

Vánoční koncert

Vinec u Ml. Boleslavi, románská kaple sv. Mikuláše

Účinkují učitelé a žáci ZUŠ Mladá Boleslav.

19.12.2015 08:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Rorátní mše svatá

kostel sv. Jana Nepomuckého
19.12.2015 10:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Zkouška pro zpěváky na mši svatou 25.12.

kůr arciděkanského kostela

Krátká informativní zkouška.

20.12.2015 [neděle], kategorie: Mládež

Betlémské světlo

arciděkanský kostel

Skauti/nosiči světla přinesou světlo do kostela.
Světlo bude k dispozici od 8:30 do 11:30 hod.

22.12.2015 14:00 [úterý], kategorie: Jednorázové

Příprava kostelů a stavba betlémů

arciděkanský kostel

Začneme v arciděkanském kostele. Za každou pomoc upřímné díky.

24.12.2015 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

Štědrý den

Vigilie (svatvečer) NAROZENÍ PÁNĚ

Dopoledne se bohoslužby nekonají.
Arciděkanský kostel - bude již otevřen od 13 hod.:
15:30 1. NEŠPORY (večerní chvály) slavnosti Narození Páně s žehnáním betléma
16:00 VEČERNÍ MŠE SVATÁ (1. vánoční)
Účinkuje schola mládeže.

Kaple ve Vinci u Ml. Boleslavi:
21:00 VÁNOČNÍ MŠE SVATÁ

25.12.2015 [pátek], kategorie: Jednorázové

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

Boží hod vánoční

(Již od 23:45 se budou zpívat KOLEDY.)
0:00 MŠE V NOCI o Narození Páně půlnoční slavná - arciděkanský kostel
---------------------------------------
9:30 RANNÍ CHVÁLY (Laudy) arciděkanský kostel
10:00 HLAVNÍ MŠE ve dne slavná - arciděkanský kostel - se zpěvem tradiční Rybovy vánoční mše
Arciděkanský kostel bude též otevřen odpoledne od 13 do 17 hod.
18:00 VEČERNÍ MŠE SVATÁ kostel sv. Jana
více ...

26.12.2015 [sobota], kategorie: Jednorázové

Svátek SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA

Dopoledne bude jediná mše svatá.

9:00 DOPOLEDNÍ MŠE SV. arciděkanský kostel
Arciděkanský kostel bude též otevřen odpoledne od 13 do 17 hod.
18:00 VEČERNÍ MŠE SVATÁ kostel sv. Jana

27.12.2015 [neděle], kategorie: Jednorázové

Svátek SV. RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

arciděkanský kostel

Při obou dopoledních bohoslužbách proběhne též obnova manželských slibů.

31.12.2015 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

Novoroční vigilie MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

Sv. Silvestra

Ranní mše svatá se nekoná.
Arciděkanský kostel:
15:30 1.NEŠPORY slavnosti Matky Boží, P. Marie
Děkovná bohoslužba na ZÁVĚR OBČANSKÉHO ROKU
16:00 MŠE SVATÁ slavná a TE DEUM
více ...

31.12.2015 23:00 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

Mimořádná eucharistická adorace

kostel sv. Jana Nepomuckého

Možnost strávit poslední hodinu roku tichou modlitbou před vystavenou Nejsvětější Svátostí. Adorace bude ukončena požehnáním.


Biblický citát na dnešní den
Vůbec nepřísahejte! (Mt 5,34)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |