Hlavní menu:
říjen 2016

01.10.2016 08:30 [sobota], kategorie: Mateřské centrum

farní výlet do Malých Svatoňovic

8:30 sraz u kostela před magistrátem

Mariánské poutní místo zasvěcené sedmi radostem PM, které letos slaví výročí 300 let. Příjezd nazpět v 17-18h.

05.10.2016 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Setkání nad životem z víry na téma STEZKY KE SVATOSTI

arciděkanský úřad

Série: Dogmata
1. Proč je křesťanství dogmatické náboženství?

06.10.2016 19:15 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

Rozjímání nad filmem

arciděkanský úřad

Gruzínský film POKÁNÍ - viz článek z 1.10.

12.10.2016 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

Je tady další Biblická hodina - 177. pokračování nekonečného seriálu:
(177) 2Kr 9, 14 nn; 10, 1-31 * Ž 144 * Př 17, 27 nn * Sk 17

14.10.2016 18:00 [pátek], kategorie: Pouť

Mše svatá u sv. Havla

kostel sv. Havla (t.č. evangelický) v Havelském parku u kruhového objezdu

18:00 Poutní mše svatá ke svátku sv. Havla (místo páteční večerní mše v arciděkanském kostele)

18.10.2016 09:00 [úterý], kategorie: Mateřské centrum

Zápis dětí do školky

arciděkanský úřad

Zápis se koná v době 9 - 16 hod.

19.10.2016 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Setkání nad životem z víry na téma STEZKY KE SVATOSTI

arciděkanský úřad

Probíráme postupně katolická dogmata.

20.10.2016 19:00 [čtvrtek], kategorie: Křesťanská akademie

přednáška České křesťanské akademie

sbor Českobratrské církve evangelické v Husově ulici 199/15

ThLic. Jaroslav BROŽ SSL: Matka Tereza z Kalkaty, život naplněný službou více ...

26.10.2016 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

Připravíme si předem tyto úryvky:
(178) 2Kr 10, 32 nn; 11+12 * Ž 145 * Př 18, 1 * Sk 18, 1-21

27.10.2016 09:30 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

Mše svatá na úvod vikariátní konference

arciděkanský kostel

Hlavním celebrantem bude gen. vikář Mons. Martin Davídek.
Dnes ranní mše sv. nebude.

28.10.2016 09:00 [pátek], kategorie: Pouť

Poutní mše svatá v Plazích

Plazy, kostel sv. Šimona a Judy
30.10.2016 [neděle], kategorie: Jednorázové

Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ CHRÁMU (POSVÍCENÍ)

KONČÍ letní čas!
30.10.2016 15:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

Mše svatá ve Vinci

Vinec u Ml. Boleslavi, románská kaple sv. Mikuláše

Biblický citát na dnešní den
K tobě, Bože, se obracejí mé oči. (Ž 141,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |