Hlavní menu:
Prosinec 2017

03.12.2017 [neděle], kategorie: Jednorázové

I. NEDĚLE ADVENTNÍ/ Začíná nový církevní rok

Při hlavní mši svaté v 9:00 :
Žehnání adventních věnců
Zpívaná liturgie se zpěvem chrámové scholy a lidu - Staročeské roráty více ...

05.12.2017 17:30 [úterý], kategorie: Mateřské centrum

Návštěva sv. Mikuláše

kostel sv. Jana Nepomuckého
06.12.2017 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

Trochu komplikované, ale kdo neví, ať se přijde zeptat. Pro jistotu: 1Pa = 1. Paralipomenon (1. kniha Kronik).
(199) 1Pa 26, 12 nn; 27 * Iz 30, 12 nn; 31+32; 33, 1-12 * Př 19, 17 * Ř 4, 13 nn

08.12.2017 17:00 [pátek], kategorie: Jednorázové

Slavnost P. MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU

kostel sv. Jana Nepomuckého

17:00 modlitba sv. růžence
17:30 2. nešpory slavnosti P. Marie
18:00 večerní mše svatá slavná

09.12.2017 08:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Rorátní mše svatá

kostel sv. Jana Nepomuckého
09.12.2017 15:00 [sobota], kategorie: Pouť

Poutní mše svatá ve Vinci

Vinec u Ml. Boleslavi, románská kaple sv. Mikuláše
12.12.2017 17:00 [úterý], kategorie: Mateřské centrum

Setkání dobrovolníků Tříkrálové sbírky 2018

arciděkanský úřad

Přípravná schůzka ohledně tříkrálové sbírky. Zájemci jsou zváni.

13.12.2017 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Setkání nad životem z víry na téma STEZKY KE SVATOSTI

arciděkanský úřad

Přednáška na téma Dějiny křesťanství - VI.

14.12.2017 19:00 [čtvrtek], kategorie: Koncert

Koncert duchovní hudby - pěv. sbor Gospel Voices

kostel sv. Jana Nepomuckého

V letošním adventním repertoáru bude mít Gospel Voices současné gospely i křesťanské písně, zpívat bude česky i anglicky, bude zde i několik úplných novinek.

15.12.2017 18:00 [pátek], kategorie: Koncert

Adventní koncert

Vinec u Ml. Boleslavi, románská kaple sv. Mikuláše

Na koncertě budou provedeny adventní skladby Adama Michny z Otradovic, G. F. Händela a dalších.

16.12.2017 [sobota], kategorie: Jednorázové

Adventní duchovní obnova

kostel sv. Jana Nepomuckého/ arciděkanský úřad

Obnovu povede P. Jožka Kadlic z Příchovic.
Téma: 3D - DÁT DRUHÉMU DOBRO.
Program začne rorátní mší svatou v 8:00 a pokračuje podle pozvánky, viz článek z 4.12. v sekci Aktuality.

16.12.2017 08:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Rorátní mše svatá

kostel sv. Jana Nepomuckého
17.12.2017 [neděle], kategorie: Mládež

Betlémské světlo

arciděkanský kostel

Skauti/nosiči světla přinesou světlo do kostela.
Světlo bude k dispozici během mše svaté pro rodiny 10:30.

22.12.2017 19:00 [pátek], kategorie: Jednorázové

Zkouška chrámové scholy - generálka

kůr arciděkanského kostela

Toto je zkouška na 2. Rybovu mši (půlnoční) na půlnoční mši sv. 24./25.12.

23.12.2017 08:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Rorátní mše svatá

kostel sv. Jana Nepomuckého
23.12.2017 09:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Úklid kostelů a stavění betlémů

sraz na faře
24.12.2017 [neděle], kategorie: Jednorázové

IV. NEDĚLE ADVENTNÍ

Štědrý den

Bude jediná dopolední mše sv., a to v 9:00.
Bude k dispozici Betlémské světlo.

24.12.2017 15:30 [neděle], kategorie: Jednorázové

Vigilie (svatvečer) NAROZENÍ PÁNĚ

arciděkanský kostel

Arciděkanský kostel - bude již otevřen od 13 hod.
15:30 1. NEŠPORY (večerní chvály) slavnosti Narození Páně s žehnáním betléma
16:00 VEČERNÍ MŠE SVATÁ (1. vánoční)
Účinkuje schola mládeže.
---------------------------------------------------
Kaple ve Vinci u Ml. Boleslavi:
21:00 VÁNOČNÍ MŠE SVATÁ

25.12.2017 [pondělí], kategorie: Jednorázové

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

Boží hod vánoční

(Již od 23:45 se budou zpívat KOLEDY.)
0:00 MŠE V NOCI o Narození Páně půlnoční slavná - arciděkanský kostel
---------------------------------------
9:30 RANNÍ CHVÁLY (Laudy) arciděkanský kostel
10:00 HLAVNÍ MŠE ve dne slavná - arciděkanský kostel - se zpěvem tradiční Rybovy vánoční mše
18:00 VEČERNÍ MŠE SVATÁ kostel sv. Jana
více ...

26.12.2017 [úterý], kategorie: Jednorázové

Svátek SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA

Dopoledne bude jediná mše svatá.

9:00 DOPOLEDNÍ MŠE SV. arciděkanský kostel
18:00 VEČERNÍ MŠE SVATÁ kostel sv. Jana

27.12.2017 18:00 [středa]

Svátek SV. JANA, APOŠTOLA A EVANGELISTY

kostel sv. Jana Nepomuckého

Při mši svaté bude žehnání vína. Tato tradice připomíná událost, kdy apoštol Jan požehnal otrávené víno a zbavil tak jed jeho účinku.

27.12.2017 18:45 [středa], kategorie: Jednorázové

Zkouška chrámové scholy mimořádně

arciděkanský úřad
31.12.2017 [neděle], kategorie: Jednorázové

Svátek SV. RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

arciděkanský kostel

Dopolední bohoslužby jsou pravidelné nedělní.
Proběhne obnova manželských slibů.

31.12.2017 15:30 [neděle], kategorie: Jednorázové

Novoroční vigilie MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

Sv. Silvestra

Arciděkanský kostel:
15:30 1.NEŠPORY slavnosti Matky Boží, P. Marie
16:00 Děkovná bohoslužba na ZÁVĚR OBČANSKÉHO ROKU:
MŠE SVATÁ slavná a TE DEUM

31.12.2017 22:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

Mimořádná eucharistická adorace

kostel sv. Jana Nepomuckého

Možnost strávit poslední hodiny roku tichou modlitbou před vystavenou Nejsvětější Svátostí. Adorace bude ukončena požehnáním.


Biblický citát na dnešní den
Mé myšlenky nejsou myšlenky vaše. (Iz 55,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |