Hlavní menu:
Prosinec 2017

03.12.2017 [neděle], kategorie: Jednorázové

I. NEDĚLE ADVENTNÍ/ Začíná nový církevní rok

Při hlavní mši svaté v 9:00 :
Žehnání adventních věnců
Zpívaná liturgie se zpěvem chrámové scholy a lidu - Staročeské roráty více ...

05.12.2017 17:30 [úterý], kategorie: Mateřské centrum

Návštěva sv. Mikuláše

kostel sv. Jana Nepomuckého
06.12.2017 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

Trochu komplikované, ale kdo neví, ať se přijde zeptat. Pro jistotu: 1Pa = 1. Paralipomenon (1. kniha Kronik).
(199) 1Pa 26, 12 nn; 27 * Iz 30, 12 nn; 31+32; 33, 1-12 * Př 19, 17 * Ř 4, 13 nn

08.12.2017 17:00 [pátek], kategorie: Jednorázové

Slavnost P. MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU

kostel sv. Jana Nepomuckého

17:00 modlitba sv. růžence
17:30 2. nešpory slavnosti P. Marie
18:00 večerní mše svatá slavná

09.12.2017 08:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Rorátní mše svatá

kostel sv. Jana Nepomuckého
09.12.2017 15:00 [sobota], kategorie: Pouť

Poutní mše svatá ve Vinci

Vinec u Ml. Boleslavi, románská kaple sv. Mikuláše
12.12.2017 17:00 [úterý], kategorie: Mateřské centrum

Setkání dobrovolníků Tříkrálové sbírky 2018

arciděkanský úřad

Přípravná schůzka ohledně tříkrálové sbírky. Zájemci jsou zváni.

13.12.2017 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Setkání nad životem z víry na téma STEZKY KE SVATOSTI

arciděkanský úřad

Přednáška na téma Dějiny křesťanství - VI.

14.12.2017 19:00 [čtvrtek], kategorie: Koncert

Koncert duchovní hudby - pěv. sbor Gospel Voices

kostel sv. Jana Nepomuckého

V letošním adventním repertoáru bude mít Gospel Voices současné gospely i křesťanské písně, zpívat bude česky i anglicky, bude zde i několik úplných novinek.

15.12.2017 18:00 [pátek], kategorie: Koncert

Adventní koncert

Vinec u Ml. Boleslavi, románská kaple sv. Mikuláše

Na koncertě budou provedeny adventní skladby Adama Michny z Otradovic, G. F. Händela a dalších.

16.12.2017 [sobota], kategorie: Jednorázové

Adventní duchovní obnova

kostel sv. Jana Nepomuckého/ arciděkanský úřad

Obnovu povede P. Jožka Kadlic z Příchovic.
Téma: 3D - DÁT DRUHÉMU DOBRO.
Program začne rorátní mší svatou v 8:00 a pokračuje podle pozvánky, viz článek z 4.12. v sekci Aktuality.

16.12.2017 08:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Rorátní mše svatá

kostel sv. Jana Nepomuckého
17.12.2017 [neděle], kategorie: Mládež

Betlémské světlo

arciděkanský kostel

Skauti/nosiči světla přinesou světlo do kostela.
Světlo bude k dispozici během mše svaté pro rodiny 10:30.

22.12.2017 19:00 [pátek], kategorie: Jednorázové

Zkouška chrámové scholy - generálka

kůr arciděkanského kostela

Toto je zkouška na 2. Rybovu mši (půlnoční) na půlnoční mši sv. 24./25.12.

23.12.2017 08:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Rorátní mše svatá

kostel sv. Jana Nepomuckého
23.12.2017 09:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Úklid kostelů a stavění betlémů

sraz na faře
24.12.2017 [neděle], kategorie: Jednorázové

IV. NEDĚLE ADVENTNÍ

Štědrý den

Bude jediná dopolední mše sv., a to v 9:00.
Bude k dispozici Betlémské světlo.

24.12.2017 15:30 [neděle], kategorie: Jednorázové

Vigilie (svatvečer) NAROZENÍ PÁNĚ

arciděkanský kostel

Arciděkanský kostel - bude již otevřen od 13 hod.
15:30 1. NEŠPORY (večerní chvály) slavnosti Narození Páně s žehnáním betléma
16:00 VEČERNÍ MŠE SVATÁ (1. vánoční)
Účinkuje schola mládeže.
---------------------------------------------------
Kaple ve Vinci u Ml. Boleslavi:
21:00 VÁNOČNÍ MŠE SVATÁ

25.12.2017 [pondělí], kategorie: Jednorázové

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

Boží hod vánoční

(Již od 23:45 se budou zpívat KOLEDY.)
0:00 MŠE V NOCI o Narození Páně půlnoční slavná - arciděkanský kostel
---------------------------------------
9:30 RANNÍ CHVÁLY (Laudy) arciděkanský kostel
10:00 HLAVNÍ MŠE ve dne slavná - arciděkanský kostel - se zpěvem tradiční Rybovy vánoční mše
18:00 VEČERNÍ MŠE SVATÁ kostel sv. Jana
více ...

26.12.2017 [úterý], kategorie: Jednorázové

Svátek SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA

Dopoledne bude jediná mše svatá.

9:00 DOPOLEDNÍ MŠE SV. arciděkanský kostel
18:00 VEČERNÍ MŠE SVATÁ kostel sv. Jana

27.12.2017 18:00 [středa]

Svátek SV. JANA, APOŠTOLA A EVANGELISTY

kostel sv. Jana Nepomuckého

Při mši svaté bude žehnání vína. Tato tradice připomíná událost, kdy apoštol Jan požehnal otrávené víno a zbavil tak jed jeho účinku.

27.12.2017 18:45 [středa], kategorie: Jednorázové

Zkouška chrámové scholy mimořádně

arciděkanský úřad
31.12.2017 [neděle], kategorie: Jednorázové

Svátek SV. RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

arciděkanský kostel

Dopolední bohoslužby jsou pravidelné nedělní.
Proběhne obnova manželských slibů.

31.12.2017 15:30 [neděle], kategorie: Jednorázové

Novoroční vigilie MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

Sv. Silvestra

Arciděkanský kostel:
15:30 1.NEŠPORY slavnosti Matky Boží, P. Marie
16:00 Děkovná bohoslužba na ZÁVĚR OBČANSKÉHO ROKU:
MŠE SVATÁ slavná a TE DEUM

31.12.2017 22:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

Mimořádná eucharistická adorace

kostel sv. Jana Nepomuckého

Možnost strávit poslední hodiny roku tichou modlitbou před vystavenou Nejsvětější Svátostí. Adorace bude ukončena požehnáním.


Biblický citát na dnešní den
K tobě, Bože, se obracejí mé oči. (Ž 141,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |