Hlavní menu:


  » Aktuální události

  Archiv událostí

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  2017

  2016

  2015

  2014

  2013

  2012

  2011

  2010

  2009

  2008

  2007

  Kategorie událostí:  červen 2018

  01.06.2018 21:30 [pátek], kategorie: Jednorázové

  Celonoční eucharistická adorace

  arciděkanský kostel

  Adorace trvá nepřetržitě od pátku 21:30 do soboty 7:00.

  03.06.2018 [neděle], kategorie: Jednorázové

  Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

  Boží tělo

  Platí tento pozměněný pořad bohoslužeb - vše arciděkanský kostel:
  MŠE SV. pouze v 9:00 a v 18:00
  8:30 RANNÍ CHVÁLY
  9:00 Slavná MŠE SVATÁ ke cti Těla a krve Páně
  EUCHARISTICKÝ PRŮVOD (se ČTYŘMI OLTÁŘI) na Staroměstské náměstí, do kostela sv. Jana, do parku sv. Havla, ADORACE, TE DEUM a SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ v kostele sv. Havla
  Dopolední mše sv. v 10:30 dnes odpadá !!!

  06.06.2018 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

  Biblická hodina

  arciděkanský úřad

  Tak čteme (doma) z 2. knihy Kronik, z Izaiáše, Přísloví, z Listu Římanům:
  (207) 2Pa 17+18 * Iz 51+52+53 * Př 20, 2-3 * Ř 9, 25 nn; 10, 1-12

  07.06.2018 20:00 [čtvrtek], kategorie: Koncert

  Chrámový koncert

  arciděkanský kostel

  Václav Hořák - kontrabas, Ondřej Valenta - varhany

  08.06.2018 [pátek], kategorie: Jednorázové

  Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

  arciděkanský kostel

  17:00 MODLITBA SV. RŮŽENCE - arciděkanský kostel
  17:30 2. NEŠPORY (Večerní chvály)
  18:00 VEČERNÍ MŠE SVATÁ zpívaná
  POBOŽNOST k Nejsv. srdci a SVÁT. POŽEHNÁNÍ

  09.06.2018 08:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

  Památka Neposkvrněného srdce P. Marie

  kostel sv. Jana Nepomuckého

  8:00 Ranní mše svatá

  13.06.2018 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

  Setkání nad životem z víry na téma STEZKY KE SVATOSTI

  arciděkanský úřad

  Přednáška na téma Dějiny křesťanství - XVII. století

  14.06.2018 19:00 [čtvrtek], kategorie: Křesťanská akademie

  přednáška České křesťanské akademie

  sbor Českobratrské církve evangelické v Husově ulici 199/15

  MUDr. Roman JOCH: Donald Trump, USA a svět
  více ...

  24.06.2018 [neděle], kategorie: Jednorázové

  Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

  24.06.2018 15:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

  Mše svatá ve Vinci

  Vinec u Ml. Boleslavi, románská kaple sv. Mikuláše
  28.06.2018 20:00 [čtvrtek], kategorie: Koncert

  Chrámový koncert

  arciděkanský kostel

  Zpěv - Nikola Uranová, varhany - Ivana Michalovičová

  29.06.2018 [pátek], kategorie: Jednorázové

  Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

  arciděkanský kostel

  17:00 MODLITBA SV. RŮŽENCE - arciděkanský kostel
  17:30 2. NEŠPORY (Večerní chvály)
  18:00 VEČERNÍ MŠE SVATÁ zpívaná


  Biblický citát na dnešní den
  Mé myšlenky nejsou myšlenky vaše. (Iz 55,8)
  Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
  © Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |