Hlavní menu:
červen 2018

01.06.2018 21:30 [pátek], kategorie: Jednorázové

Celonoční eucharistická adorace

arciděkanský kostel

Adorace trvá nepřetržitě od pátku 21:30 do soboty 7:00.

03.06.2018 [neděle], kategorie: Jednorázové

Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

Boží tělo

Platí tento pozměněný pořad bohoslužeb - vše arciděkanský kostel:
MŠE SV. pouze v 9:00 a v 18:00
8:30 RANNÍ CHVÁLY
9:00 Slavná MŠE SVATÁ ke cti Těla a krve Páně
EUCHARISTICKÝ PRŮVOD (se ČTYŘMI OLTÁŘI) na Staroměstské náměstí, do kostela sv. Jana, do parku sv. Havla, ADORACE, TE DEUM a SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ v kostele sv. Havla
Dopolední mše sv. v 10:30 dnes odpadá !!!

06.06.2018 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

Tak čteme (doma) z 2. knihy Kronik, z Izaiáše, Přísloví, z Listu Římanům:
(207) 2Pa 17+18 * Iz 51+52+53 * Př 20, 2-3 * Ř 9, 25 nn; 10, 1-12

07.06.2018 20:00 [čtvrtek], kategorie: Koncert

Chrámový koncert

arciděkanský kostel

Václav Hořák - kontrabas, Ondřej Valenta - varhany

08.06.2018 [pátek], kategorie: Jednorázové

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

arciděkanský kostel

17:00 MODLITBA SV. RŮŽENCE - arciděkanský kostel
17:30 2. NEŠPORY (Večerní chvály)
18:00 VEČERNÍ MŠE SVATÁ zpívaná
POBOŽNOST k Nejsv. srdci a SVÁT. POŽEHNÁNÍ

09.06.2018 08:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Památka Neposkvrněného srdce P. Marie

kostel sv. Jana Nepomuckého

8:00 Ranní mše svatá

13.06.2018 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Setkání nad životem z víry na téma STEZKY KE SVATOSTI

arciděkanský úřad

Přednáška na téma Dějiny křesťanství - XVII. století

14.06.2018 19:00 [čtvrtek], kategorie: Křesťanská akademie

přednáška České křesťanské akademie

sbor Českobratrské církve evangelické v Husově ulici 199/15

MUDr. Roman JOCH: Donald Trump, USA a svět
více ...

24.06.2018 [neděle], kategorie: Jednorázové

Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

24.06.2018 15:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

Mše svatá ve Vinci

Vinec u Ml. Boleslavi, románská kaple sv. Mikuláše
28.06.2018 20:00 [čtvrtek], kategorie: Koncert

Chrámový koncert

arciděkanský kostel

Zpěv - Nikola Uranová, varhany - Ivana Michalovičová

29.06.2018 [pátek], kategorie: Jednorázové

Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

arciděkanský kostel

17:00 MODLITBA SV. RŮŽENCE - arciděkanský kostel
17:30 2. NEŠPORY (Večerní chvály)
18:00 VEČERNÍ MŠE SVATÁ zpívaná


Biblický citát na dnešní den
Kdo ke mně přijde, toho neodmítnu. (J 6,35)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |