Hlavní menu:
Září 2018

02.09.2018 10:30 [neděle], kategorie: Mládež

Žehnání školních aktovek, brašen a pomůcek

arciděkanský kostel

Žehnání žákům a studentům na počátku školního roku se bude konat při mši svaté v 10:30.

06.09.2018 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

Začíná NOVÉNA s modlitbami za duchovní povolání

6.-14.9.2018

Po každé mši svaté se připravujeme modlitbou na událost svěcení v naší farnosti.

Ke stažení: A5-text novény, 214 kB

08.09.2018 09:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Úklid kostelů

sraz na faře ev. arciděkanský kostel
12.09.2018 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

První biblická hodina po prázdninách. Připravíme doma z 2. knihy Kronik, z Izaiáše, Přísloví, z Listu Římanům::
(208) 2Pa 19+20 * Iz 54+55+56; 57, 1-14 * Př 20, 4-6 * Ř 10, 13 nn; 11, 1-12

15.09.2018 10:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Jáhenské svěcení v Mladé Boleslavi

arciděkanský kostel

V 10:00 mše svatá, při níž diecézní biskup Mons. Jan Baxant posvětí za jáhna Ing. Václava Nováka, mladoboleslavského rodáka. více ...

19.09.2018 19:00 [středa], kategorie: Koncert

Koncert duchovní hudby

arciděkanský kostel

Koncert k 100. výročí založení ČSR, varhany a sólový zpěv.

20.09.2018 18:00 [čtvrtek], kategorie: Křesťanská akademie

přednáška České křesťanské akademie

sbor Českobratrské církve evangelické v Husově ulici 199/15

Mgr. Jiří JUST, Th.D.: Historická Jednota bratrská v exilu
Pozor: již od 18 hod.
více ...

26.09.2018 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Setkání nad životem z víry na téma STEZKY KE SVATOSTI

arciděkanský úřad

Přednáška na téma Dějiny křesťanství - XVII. století
(V posledním setkání před prázdninami jsme totiž probírali téma mimo tento cyklus,)

28.09.2018 [pátek], kategorie: Jednorázové

Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa

Dopoledne mše sv. nebude.
V 10:00 bude na ČT2 a ČRo-Vltava televizní a rozhlasový přenos z Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi.
10:00 poutní mše sv. v kostele sv. Václava - BŘEZNO u Ml. Boleslavi
17:30 nešpory - arciděkanský kostel
18:00 mše svatá slavná - arciděkanský kostel

30.09.2018 15:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

Mše svatá ve Vinci

Vinec u Ml. Boleslavi, románská kaple sv. Mikuláše

Biblický citát na dnešní den
K tobě, Bože, se obracejí mé oči. (Ž 141,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |