Hlavní menu:
červen 2019

05.06.2019 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Setkání nad životem z víry na téma STEZKY KE SVATOSTI

arciděkanský úřad
06.06.2019 20:00 [čtvrtek], kategorie: Koncert

Varhanní koncert

arciděkanský kostel

Začíná III. ročník letního festivalu. Hraje prof. Jan HORA.

08.06.2019 [sobota], kategorie: Jednorázové

Vigilie (svatvečer) SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

kostel sv. Jana Nepomuckého

17:00 modlitba SV. RŮŽENCE
17:30 1. NEŠPORY Seslání Ducha svatého
18:00 LUCENÁRIUM (svatodušní žehnání ohně), MŠE SVATÁ s prodlouženou bohoslužbou slova a OBNOVA BIŘMOVACÍCH ZÁVAZKŮ

09.06.2019 [neděle], kategorie: Jednorázové

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Boží hod svatodušní

Nebudou ranní chvály v 8:30.
9:00 MŠE SVATÁ slavná – arciděkanský kostel
Bude provedena MŠE D dur tzv. Lužanská od A. Dvořáka.
Další dopolední mše sv. začne až v 10:45.
více ...

12.06.2019 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

Začínáme mj. knihu Nehemiáš (neboli 2. Ezdrášovu).
(223) Neh 1+2; 3, 1-14 * Jr 22; 23, 1-20 * Př 21, 4 * 1K 7, 1-19

14.06.2019 15:00 [pátek], kategorie: Mateřské centrum

seminář "Manželství"

arciděkanský úřad

Seminář (II. část) potrvá od 15:00 do 18:00. Podrobnosti viz článek v sekci Aktuality z 23.3.

14.06.2019 18:00 [pátek], kategorie: Křesťanská akademie

Večer hudby a poezie

kostel sv. Havla (t.č. evangelický) v Havelském parku u kruhového objezdu

Už od 18 hod.!
Petr HRUŠKA: Večer zhudebněné poezie – zpěv/ autorské čtení/ beseda
více ...

15.06.2019 09:00 [sobota], kategorie: Mateřské centrum

seminář "Manželství"

arciděkanský úřad

Seminář (III. část) potrvá od 9:00 do 12:00. Podrobnosti viz článek v sekci Aktuality z 23.3.

15.06.2019 14:00 [sobota], kategorie: Pouť

Poutní mše svatá ve Všeborsku

Všeborsko, kostel Nejsvětější Trojice

Nebude mše sv. v Plazích.
Všeborsko je osada stranou poblíž (asi 2 km) vesnice Obrubce. Silnice směrem na Jičín, na křižovatce v Obrubcích doleva, za vesnicí pak hned mírně doprava (přes koleje) slepou silnicí. Kostel je z dálky vidět.

16.06.2019 [neděle], kategorie: Jednorázové

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Mše svatá v 9:00 bude slavná.

18.06.2019 19:00 [úterý], kategorie: Jednorázové

Informační schůzka účastníků říjnové poutě do Sv. země

arciděkanský úřad
19.06.2019 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Setkání nad životem z víry na téma STEZKY KE SVATOSTI

arciděkanský úřad

Téma: Dante Alighieri – Božská komedie.

20.06.2019 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

Slavnost Těla a krve Páně se překládá na neděli 23.6.

20.06.2019 20:00 [čtvrtek], kategorie: Koncert

Koncert duchovní hudby

kostel sv. Jana Nepomuckého

Vystoupí Collegium učitelů ZUŠ Ml. Boleslav

21.06.2019 21:30 [pátek], kategorie: Jednorázové

Celonoční eucharistická adorace

arciděkanský kostel

Adorace potrvá od 21:30 do soboty 7:00 (ranní chvály).

23.06.2019 [neděle], kategorie: Jednorázové

Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

Boží tělo

Platí tento pozměněný pořad bohoslužeb - vše arciděkanský kostel:
MŠE SV. pouze v 9:00 a v 18:00
8:30 RANNÍ CHVÁLY
9:00 Slavná MŠE SVATÁ ke cti Těla a krve Páně
EUCHARISTICKÝ PRŮVOD (se ČTYŘMI OLTÁŘI) na Staroměstské náměstí, do kostela sv. Jana, do parku sv. Havla, ADORACE, TE DEUM a SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ v kostele sv. Havla
Průvod doprovodí Mladoboleslavský žesťový soubor.
Dopolední mše sv. v 10:30 dnes odpadá !!!

24.06.2019 [pondělí], kategorie: Jednorázové

Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

arciděkanský kostel

17:00 modlitba SV. RŮŽENCE
17:30 2. NEŠPORY slavnosti sv. Jana
18:00 MŠE SVATÁ zpívaná

27.06.2019 20:00 [čtvrtek], kategorie: Koncert

Varhanní koncert

arciděkanský kostel

Varhany a housle, O. Valenta a Š. Petříčková

28.06.2019 [pátek], kategorie: Jednorázové

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

arciděkanský kostel

17:00 modlitba SV. RŮŽENCE
17:30 2. NEŠPORY slavnosti Nejsv. srdce
18:00 MŠE SVATÁ zpívaná
ADORACE k Nejsv. srdci a svátostné požehnání

29.06.2019 10:00 [sobota]

Kněžské svěcení Václava Nováka

Litoměřice, katedrála sv. Štěpána

Autobus jede v 7:30 od Magistrátu.

Ke stažení: Pozvánka, 54 kB

29.06.2019 18:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

kostel sv. Jana Nepomuckého

18:00 MŠE SVATÁ zpívaná
po skončení: 2. NEŠPORY slavnosti sv. apoštolů

30.06.2019 [neděle], kategorie: Jednorázové

Neděle 13. v mezidobí

arciděkanský kostel

Nebude dopolední mše sv. v 10:30 ani večerní v 18:00 ani ve Vinci v 15:00!!!
Mše sv. pouze v 9:00 a 14:00 (primiční)

30.06.2019 14:00 [neděle]

Primiční mše svatá Václava Nováka

Arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie

Mši svatou celebruje Mgr. V. Novák, zdejší rodák, vysvěcený předchozího dne v Litoměřicích.
Sbírka při mši svaté bude na novokněze.

Ke stažení: Pozvánka, 54 kB


Biblický citát na dnešní den
Kdo ke mně přijde, toho neodmítnu. (J 6,35)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |