Hlavní menu:


  » Aktuální události

  Archiv událostí

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  2017

  2016

  2015

  2014

  2013

  2012

  2011

  2010

  2009

  2008

  2007

  Kategorie událostí:  červen 2019

  05.06.2019 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

  Setkání nad životem z víry na téma STEZKY KE SVATOSTI

  arciděkanský úřad
  06.06.2019 20:00 [čtvrtek], kategorie: Koncert

  Varhanní koncert

  arciděkanský kostel

  Začíná III. ročník letního festivalu. Hraje prof. Jan HORA.

  08.06.2019 [sobota], kategorie: Jednorázové

  Vigilie (svatvečer) SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

  kostel sv. Jana Nepomuckého

  17:00 modlitba SV. RŮŽENCE
  17:30 1. NEŠPORY Seslání Ducha svatého
  18:00 LUCENÁRIUM (svatodušní žehnání ohně), MŠE SVATÁ s prodlouženou bohoslužbou slova a OBNOVA BIŘMOVACÍCH ZÁVAZKŮ

  09.06.2019 [neděle], kategorie: Jednorázové

  Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

  Boží hod svatodušní

  Nebudou ranní chvály v 8:30.
  9:00 MŠE SVATÁ slavná – arciděkanský kostel
  Bude provedena MŠE D dur tzv. Lužanská od A. Dvořáka.
  Další dopolední mše sv. začne až v 10:45.
  více ...

  12.06.2019 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

  Biblická hodina

  arciděkanský úřad

  Začínáme mj. knihu Nehemiáš (neboli 2. Ezdrášovu).
  (223) Neh 1+2; 3, 1-14 * Jr 22; 23, 1-20 * Př 21, 4 * 1K 7, 1-19

  14.06.2019 15:00 [pátek], kategorie: Mateřské centrum

  seminář "Manželství"

  arciděkanský úřad

  Seminář (II. část) potrvá od 15:00 do 18:00. Podrobnosti viz článek v sekci Aktuality z 23.3.

  14.06.2019 18:00 [pátek], kategorie: Křesťanská akademie

  Večer hudby a poezie

  kostel sv. Havla (t.č. evangelický) v Havelském parku u kruhového objezdu

  Už od 18 hod.!
  Petr HRUŠKA: Večer zhudebněné poezie – zpěv/ autorské čtení/ beseda
  více ...

  15.06.2019 09:00 [sobota], kategorie: Mateřské centrum

  seminář "Manželství"

  arciděkanský úřad

  Seminář (III. část) potrvá od 9:00 do 12:00. Podrobnosti viz článek v sekci Aktuality z 23.3.

  15.06.2019 14:00 [sobota], kategorie: Pouť

  Poutní mše svatá ve Všeborsku

  Všeborsko, kostel Nejsvětější Trojice

  Nebude mše sv. v Plazích.
  Všeborsko je osada stranou poblíž (asi 2 km) vesnice Obrubce. Silnice směrem na Jičín, na křižovatce v Obrubcích doleva, za vesnicí pak hned mírně doprava (přes koleje) slepou silnicí. Kostel je z dálky vidět.

  16.06.2019 [neděle], kategorie: Jednorázové

  Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

  Mše svatá v 9:00 bude slavná.

  18.06.2019 19:00 [úterý], kategorie: Jednorázové

  Informační schůzka účastníků říjnové poutě do Sv. země

  arciděkanský úřad
  19.06.2019 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

  Setkání nad životem z víry na téma STEZKY KE SVATOSTI

  arciděkanský úřad

  Téma: Dante Alighieri – Božská komedie.

  20.06.2019 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

  Slavnost Těla a krve Páně se překládá na neděli 23.6.

  20.06.2019 20:00 [čtvrtek], kategorie: Koncert

  Koncert duchovní hudby

  kostel sv. Jana Nepomuckého

  Vystoupí Collegium učitelů ZUŠ Ml. Boleslav

  21.06.2019 21:30 [pátek], kategorie: Jednorázové

  Celonoční eucharistická adorace

  arciděkanský kostel

  Adorace potrvá od 21:30 do soboty 7:00 (ranní chvály).

  23.06.2019 [neděle], kategorie: Jednorázové

  Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

  Boží tělo

  Platí tento pozměněný pořad bohoslužeb - vše arciděkanský kostel:
  MŠE SV. pouze v 9:00 a v 18:00
  8:30 RANNÍ CHVÁLY
  9:00 Slavná MŠE SVATÁ ke cti Těla a krve Páně
  EUCHARISTICKÝ PRŮVOD (se ČTYŘMI OLTÁŘI) na Staroměstské náměstí, do kostela sv. Jana, do parku sv. Havla, ADORACE, TE DEUM a SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ v kostele sv. Havla
  Průvod doprovodí Mladoboleslavský žesťový soubor.
  Dopolední mše sv. v 10:30 dnes odpadá !!!

  24.06.2019 [pondělí], kategorie: Jednorázové

  Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

  arciděkanský kostel

  17:00 modlitba SV. RŮŽENCE
  17:30 2. NEŠPORY slavnosti sv. Jana
  18:00 MŠE SVATÁ zpívaná

  27.06.2019 20:00 [čtvrtek], kategorie: Koncert

  Varhanní koncert

  arciděkanský kostel

  Varhany a housle, O. Valenta a Š. Petříčková

  28.06.2019 [pátek], kategorie: Jednorázové

  Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

  arciděkanský kostel

  17:00 modlitba SV. RŮŽENCE
  17:30 2. NEŠPORY slavnosti Nejsv. srdce
  18:00 MŠE SVATÁ zpívaná
  ADORACE k Nejsv. srdci a svátostné požehnání

  29.06.2019 10:00 [sobota]

  Kněžské svěcení Václava Nováka

  Litoměřice, katedrála sv. Štěpána

  Autobus jede v 7:30 od Magistrátu.

  Ke stažení: Pozvánka, 54 kB

  29.06.2019 18:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

  Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

  kostel sv. Jana Nepomuckého

  18:00 MŠE SVATÁ zpívaná
  po skončení: 2. NEŠPORY slavnosti sv. apoštolů

  30.06.2019 [neděle], kategorie: Jednorázové

  Neděle 13. v mezidobí

  arciděkanský kostel

  Nebude dopolední mše sv. v 10:30 ani večerní v 18:00 ani ve Vinci v 15:00!!!
  Mše sv. pouze v 9:00 a 14:00 (primiční)

  30.06.2019 14:00 [neděle]

  Primiční mše svatá Václava Nováka

  Arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie

  Mši svatou celebruje Mgr. V. Novák, zdejší rodák, vysvěcený předchozího dne v Litoměřicích.
  Sbírka při mši svaté bude na novokněze.

  Ke stažení: Pozvánka, 54 kB


  Biblický citát na dnešní den
  Mé myšlenky nejsou myšlenky vaše. (Iz 55,8)
  Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
  © Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |