Hlavní menu:
červen 2021

02.06.2021 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

Poslední biblická hodina v říjnu již byla zrušena. Navazujeme tedy.
Trochu jsme to zjednodušili. Pokračujeme standardním pořadím. Čteme předem doma:
(240) Jb 28+29+30 * (Ž 42) * Př 22, 7 * 2K 2, 9 nn

03.06.2021 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

Slavnost Těla a krve Páně se překládá na neděli 6.6.

06.06.2021 [neděle], kategorie: Jednorázové

Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

arciděkanský kostel

Platí tento pozměněný pořad bohoslužeb - vše arciděkanský kostel:
MŠE SV. v 9:00, 11:00 a 18:00
8:30 RANNÍ CHVÁLY
9:00 Slavná MŠE SVATÁ ke cti Těla a krve Páně
EUCHARISTICKÝ PRŮVOD (se ČTYŘMI OLTÁŘI), a to pouze v kostele,
ADORACE, TE DEUM a SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
Další dopolední mše sv. začíná až v 11:00.

10.06.2021 17:00 [čtvrtek], kategorie: Mateřské centrum

Schůzka rodičů pro děti k 1. sv. přijímání

arciděkanský úřad
11.06.2021 [pátek], kategorie: Jednorázové

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

7:30 MŠE SVATÁ ranní
17:00 MODLITBA SV. RŮŽENCE
17:30 2. NEŠPORY ze slavnosti Nejsv. srdce
18:00 MŠE SVATÁ zpívaná
ADORACE k Nejsv. srdci a svátostné požehnání

16.06.2021 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

Bibličtí badatelé pokračují. (Čteme předem doma:)
(241) Jb 31+32+33 * Ž 43 * Př 22, 8-9* 2K 3

24.06.2021 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

arciděkanský kostel

7:30 MŠE SVATÁ ranní
17:00 MODLITBA SV. RŮŽENCE
17:30 2. NEŠPORY ze slavnosti sv. Jana
18:00 MŠE SVATÁ zpívaná
Připomeneme 15. výročí svěcení otce Pavla.

26.06.2021 10:00 [sobota], kategorie: Mateřské centrum

Svatá zpověď pro prvopřijímající a rodiče

arciděkanský kostel
27.06.2021 10:31 [neděle], kategorie: Jednorázové

První svaté přijímání

arciděkanský kostel

Při mši svaté v 10:30 se koná 1. svaté přijímání dětí.

27.06.2021 15:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

Mše svatá ve Vinci

Vinec u Ml. Boleslavi, románská kaple sv. Mikuláše
29.06.2021 [úterý], kategorie: Jednorázové

Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

arciděkanský kostel

Ranní mše svatá dnes nebude.
17:00 MODLITBA SV. RŮŽENCE
17:30 2. NEŠPORY ze slavnosti sv. apoštolů
18:00 MŠE SVATÁ zpívaná


Biblický citát na dnešní den
Kdo ke mně přijde, toho neodmítnu. (J 6,35)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |