Hlavní menu:
Září 2021

05.09.2021 [neděle], kategorie: Jednorázové

Žehnání školních aktovek, brašen a pomůcek

arciděkanský kostel

Při mši svaté v 10:30: Žehnání žákům a studentům na počátku školního roku

08.09.2021 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

Opět se sejdou bibličtí badatelé.
(242) Jb 34+35+36 * Ž 44, 1-8 * Př 22, 10-12 * 2K 4, 1-12

15.09.2021 18:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Svátek P. Marie Bolestné

arciděkanský kostel

V 18:00 bude slovenská mše svatá.

15.09.2021 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Setkání nad životem z víry

arciděkanský úřad

Prezentace našich řeholních sester Cor Jesu s informacemi o své kongregaci a o své službě.

22.09.2021 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

Takto pokračuje nekonečný seriál:
(243) Jb 37+38+39 * Ž 44, 9 nn * Př 22, 13 * 2K 4, 13 nn; 5, 1-11

23.09.2021 19:00 [čtvrtek], kategorie: Křesťanská akademie

přednáška ČKA

sbor Českobratrské církve evangelické v Husově ulici 199/15

JUDr. Ondřej ZÁVODSKÝ, Ph.D.: Výstup na vrchol korupce (Od obálek k národní prostituci) více ...

26.09.2021 15:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

Mše svatá ve Vinci

Vinec u Ml. Boleslavi, románská kaple sv. Mikuláše
27.09.2021 21:35 [pondělí], kategorie: Pouť

Požehnání poutníkům

před arciděkanským kostelem

Požehnání pro pěší pouť do Staré Boleslavi

28.09.2021 [úterý], kategorie: Jednorázové

Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa

kostel sv. Jana Nepomuckého

Ranní mše svatá nebude.
17:00 MODLITBA SV. RŮŽENCE - kostel sv. Jana
17:30 2. NEŠPORY zpívané
18:00 MŠE SVATÁ slavná


Biblický citát na dnešní den
Kdo ke mně přijde, toho neodmítnu. (J 6,35)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |