Hlavní menu:


  » Aktuální události

  Archiv událostí

  2024

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  2017

  2016

  2015

  2014

  2013

  2012

  2011

  2010

  2009

  2008

  2007

  Kategorie událostí:  Duben 2022

  01.04.2022 19:00 [pátek], kategorie: Jednorázové

  Příprava na svátost biřmování

  arciděkanský úřad
  02.04.2022 17:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

  Mše svatá v Plazích nakonec bude!

  Plazy, kostel sv. Šimona a Judy
  06.04.2022 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

  Katechetické setkání

  arciděkanský úřad

  Je zván každý, kdo se chce vzdělávat v poznání evangelia a pravdy víry.
  Téma: Boží zjevení - Katechismus katolické církve, oddíl I, kap. 2, článek 1 (str. 31 - 35)

  08.04.2022 19:00 [pátek], kategorie: Jednorázové

  Příprava na svátost biřmování

  arciděkanský úřad
  09.04.2022 09:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

  úklid kostelů

  arciděkanský kostel
  10.04.2022 [neděle], kategorie: Jednorázové

  KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE

  Začátek Svatého týdne

  8:15 RANNÍ CHVÁLY (Laudy) - kostel sv. Jana Nepomuckého
  8:45 - začátek u sv. Jana Nep., pak průvod do arciděkanského kostela
  PAMÁTKA VJEZDU DO JERUZALÉMA:
  SVĚCENÍ RATOLESTÍ, PRŮVOD a MŠE SV. S PAŠIJEMI
  (Řeckokatolická liturgie začne se zpožděním.) více ...

  11.04.2022 18:45 [pondělí], kategorie: Jednorázové

  Generální zkouška chrámové scholy

  začátek na kůru arciděkanského kostela
  13.04.2022 17:00 [středa], kategorie: Jednorázové

  Ekumenická pobožnost

  kostel sv. Havla (t.č. evangelický) v Havelském parku u kruhového objezdu

  Modlíme se za ukončení války na Ukrajině a o zmírnění neštěstí.

  14.04.2022 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

  ZELENÝ ČTVRTEK

  Památka Večeře Páně

  Ranní mše svatá se nekoná.
  arciděkanský kostel:
  18:00 MŠE SVATÁ NA PAMÁTKU POSLEDNÍ VEČEŘE a OBŘAD MYTÍ NOHOU
  PRŮVOD: PŘENESENÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ
  po skončení: KOMPLETÁŘ se čtením z Temných hodinek Zeleného čtvrtku
  asi do 22:00 ADORACE (modlitba s Ježíšem v Getsemanské zahradě) více ...

  15.04.2022 [pátek], kategorie: Jednorázové

  VELKÝ PÁTEK

  Památka umučení Páně

  9:00 KŘÍŽOVÁ CESTA - arciděkanský kostel
  Od 14:30 bude opět otevřen kostel.
  arciděkanský kostel:
  18:00 OBŘADY NA PAMÁTKU UMUČENÍ PÁNĚ: BOHOSLUŽBA SLOVA S PAŠIJEMI, PŘÍMLUVY, UCTÍVÁNÍ KŘÍŽE a SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
  po skončení: KOMPLETÁŘ se čtením z Temných hodinek Velkého pátku více ...

  16.04.2022 [sobota], kategorie: Jednorázové

  BÍLÁ SOBOTA - během dne

  arciděkanský kostel:
  Od 9:00 do skončení nešpor (asi 18:30) je otevřen Boží hrob, věřící mají příležitost k uctění.
  Žádné bohoslužby se během dne nekonají !!!
  18:00 NEŠPORY (Večerní chvály) se čtením z Temných hodinek Bílé soboty

  16.04.2022 19:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

  Noční vigilie ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (Bílá sobota večer)

  arciděkanský kostel

  Obřady začnou na prostranství před kostelem.
  19:00 OBŘADY ŽEHNÁNÍ OHNĚ, PŘÍPRAVA VELIKONOČNÍ SVÍCE a PRŮVOD do kostela, VELIKONOČNÍ CHVALOZPĚV, BOHOSLUŽBA SLOVA a KŘESTNÍ BOHOSLUŽBA,
  EUCHARISTICKÁ BOHOSLUŽBA (Mše svatá) více ...

  17.04.2022 [neděle], kategorie: Jednorázové

  Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

  Boží hod velikonoční

  arciděkanský kostel:
  8:30 RANNÍ CHVÁLY (Laudy)
  9:00 MŠE SVATÁ slavná SE SVĚCENÍM POKRMŮ
  10:45 MŠE SVATÁ pro rodiny s dětmi začne se zpožděním
  Bezno, kostel sv. Petra a Pavla: 14:00 MŠE SVATÁ
  18:00 MŠE SVATÁ večerní - kostel sv. Jana více ...

  18.04.2022 [pondělí], kategorie: Jednorázové

  VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

  Pořad bohoslužeb: nebudou laudy v 8:30 ani mše sv. v 10:30 !
  Mše sv. pouze v 9:00 (arciděkanský kostel) a v 18:00 (arciděkanský kostel)

  23.04.2022 18:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

  Mše svatá s nedělní platností

  arciděkanský kostel

  Výjimečně v arciděkanském kostele!

  24.04.2022 15:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

  Mše svatá ve Vinci

  Vinec u Ml. Boleslavi, románská kaple sv. Mikuláše
  27.04.2022 16:45 [středa], kategorie: Jednorázové

  Setkání rodičů dětí k prvnímu sv. přijímání

  arciděkanský úřad

  - po skončení výuky náboženství

  27.04.2022 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

  Biblická hodina

  arciděkanský úřad

  Začínáme číst proroka Ezechiela.
  (254/ 305) Ez 1+2; 3, 1-15 * Ž 55 * Př 23, 4-5 * 2K 12, 1-10

  29.04.2022 19:00 [pátek], kategorie: Jednorázové

  Příprava na svátost biřmování

  arciděkanský úřad

  Biblický citát na dnešní den
  Vůbec nepřísahejte! (Mt 5,34)
  Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
  © Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |