Hlavní menu:


  » Aktuální události

  Archiv událostí

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  2017

  2016

  2015

  2014

  2013

  2012

  2011

  2010

  2009

  2008

  2007

  Kategorie událostí:  Září 2022

  03.09.2022 20:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

  Letní kino

  arciděkanský úřad

  Za příznivého počasí se bude promítat na farním dvoře.

  04.09.2022 [neděle], kategorie: Mládež

  Žehnání na začátku školního roku

  arciděkanský kostel

  Při mši svaté v 10:30: Žehnání žákům a studentům
  Požehnání školních aktovek, brašen a pomůcek

  09.09.2022 19:00 [pátek], kategorie: Jednorázové

  Příprava na svátost biřmování

  arciděkanský úřad
  10.09.2022 19:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

  Modlitby chval

  arciděkanský kostel
  14.09.2022 18:00 [středa], kategorie: Jednorázové

  Svátek POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE

  arciděkanský kostel

  Po mši svaté: NEŠPORY, pak ADORACE

  14.09.2022 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

  Den modliteb za mír na Ukrajině

  arciděkanský kostel

  Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) vyzývá všechny biskupské konference v Evropě, aby se přidaly k tiché adoraci za mír na Ukrajině a učinily tak gesto solidarity s touto těžce zkoušenou zemí. V celé Evropě se má konat adorace na svátek Povýšení svatého Kříže, 14. září 2022.

  15.09.2022 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

  Začíná Novéna k Duchu svatému s modlitbou za biřmovance

  15.9. - 23.9. 2022

  Devídenní modlitba za biřmovance se bude konat vždy po mši svaté.

  15.09.2022 18:00 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

  Svátek P. Marie Bolestné

  arciděkanský kostel

  18:00 MŠE SVATÁ slovenská

  16.09.2022 16:00 [pátek], kategorie: Mládež

  Setkání účastníků zítřejší farní pouti

  arciděkanský úřad
  16.09.2022 19:00 [pátek], kategorie: Jednorázové

  Příprava na svátost biřmování

  arciděkanský úřad
  17.09.2022 [sobota], kategorie: Mládež

  Jednodenní farní pouť pro mládež

  21.09.2022 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

  Biblická hodina

  arciděkanský úřad

  A začínáme další studijní ročník po prázdninách. (Započato, založeno r. 2009)
  (257/ 308) Ez 10+11 * Ž 58 * Př 23, 12 * Ga 1

  22.09.2022 18:00 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

  Příprava na svátost biřmování s adorací v kostele

  arciděkanský kostel

  Toto poslední setkání je spojeno a eucharistickou adorací. Budou též předány instrukce k obřadu.
  Předem je možno přistoupit ke svátosti smíření.

  24.09.2022 18:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

  Svátost biřmování

  arciděkanský kostel

  Po 4 letech opět udělí Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, tuto svátost našim biřmovancům.

  25.09.2022 15:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

  Mše svatá ve Vinci

  Vinec u Ml. Boleslavi, románská kaple sv. Mikuláše
  27.09.2022 21:10 [úterý], kategorie: Pouť

  Pěší pouť do Staré Boleslavi

  sraz před arciděkanským kostelem
  28.09.2022 [středa], kategorie: Jednorázové

  Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa

  V 10:00 bude na ČT2, na TV Noe a na ČRo-Vltava televizní resp. rozhlasový přenos z Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi.
  17:00 MODLITBA SV. RŮŽENCE
  17:30 2. NEŠPORY zpívané
  18:00 MŠE SVATÁ slavná

  29.09.2022 09:30 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

  Mše svatá na úvod vikariátní konference

  arciděkanský kostel

  Ranní mše svatá nebude.


  Biblický citát na dnešní den
  Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily. (Ezd 9,8)
  Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
  © Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |