Hlavní menu:
Září 2022

03.09.2022 20:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Letní kino

arciděkanský úřad

Za příznivého počasí se bude promítat na farním dvoře.

04.09.2022 [neděle], kategorie: Mládež

Žehnání na začátku školního roku

arciděkanský kostel

Při mši svaté v 10:30: Žehnání žákům a studentům
Požehnání školních aktovek, brašen a pomůcek

09.09.2022 19:00 [pátek], kategorie: Jednorázové

Příprava na svátost biřmování

arciděkanský úřad
10.09.2022 19:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Modlitby chval

arciděkanský kostel
14.09.2022 18:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Svátek POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE

arciděkanský kostel

Po mši svaté: NEŠPORY, pak ADORACE

14.09.2022 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Den modliteb za mír na Ukrajině

arciděkanský kostel

Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) vyzývá všechny biskupské konference v Evropě, aby se přidaly k tiché adoraci za mír na Ukrajině a učinily tak gesto solidarity s touto těžce zkoušenou zemí. V celé Evropě se má konat adorace na svátek Povýšení svatého Kříže, 14. září 2022.

15.09.2022 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

Začíná Novéna k Duchu svatému s modlitbou za biřmovance

15.9. - 23.9. 2022

Devídenní modlitba za biřmovance se bude konat vždy po mši svaté.

15.09.2022 18:00 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

Svátek P. Marie Bolestné

arciděkanský kostel

18:00 MŠE SVATÁ slovenská

16.09.2022 16:00 [pátek], kategorie: Mládež

Setkání účastníků zítřejší farní pouti

arciděkanský úřad
16.09.2022 19:00 [pátek], kategorie: Jednorázové

Příprava na svátost biřmování

arciděkanský úřad
17.09.2022 [sobota], kategorie: Mládež

Jednodenní farní pouť pro mládež

21.09.2022 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

A začínáme další studijní ročník po prázdninách. (Započato, založeno r. 2009)
(257/ 308) Ez 10+11 * Ž 58 * Př 23, 12 * Ga 1

22.09.2022 18:00 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

Příprava na svátost biřmování s adorací v kostele

arciděkanský kostel

Toto poslední setkání je spojeno a eucharistickou adorací. Budou též předány instrukce k obřadu.
Předem je možno přistoupit ke svátosti smíření.

24.09.2022 18:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Svátost biřmování

arciděkanský kostel

Po 4 letech opět udělí Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, tuto svátost našim biřmovancům.

25.09.2022 15:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

Mše svatá ve Vinci

Vinec u Ml. Boleslavi, románská kaple sv. Mikuláše
27.09.2022 21:10 [úterý], kategorie: Pouť

Pěší pouť do Staré Boleslavi

sraz před arciděkanským kostelem
28.09.2022 [středa], kategorie: Jednorázové

Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa

V 10:00 bude na ČT2, na TV Noe a na ČRo-Vltava televizní resp. rozhlasový přenos z Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi.
17:00 MODLITBA SV. RŮŽENCE
17:30 2. NEŠPORY zpívané
18:00 MŠE SVATÁ slavná

29.09.2022 09:30 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

Mše svatá na úvod vikariátní konference

arciděkanský kostel

Ranní mše svatá nebude.


Biblický citát na dnešní den
Vůbec nepřísahejte! (Mt 5,34)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |