Hlavní menu:
říjen 2022

05.10.2022 18:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Přednáška Být nablízku na konci cesty

Vzdělávací centrum Na Karmeli

Přednášku organizuje domácí hospic Nablízku, z.ú.

12.10.2022 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

(258/ 309) Ez 12+13; 14, 1-11 * Ž 59 * Př 23, 13-14 * Ga 2, 1-16

15.10.2022 17:30 [sobota], kategorie: Pouť

Bohoslužba u sv. Havla

kostel sv. Havla (t.č. evangelický) v Havelském parku u kruhového objezdu

17:30 Nešpory o sv. Havlu, zpívané
18:00 Poutní mše svatá s nedělní platností

19.10.2022 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Katechetické setkání

arciděkanský úřad

Je zván každý, kdo se chce vzdělávat v poznání evangelia a pravdy víry.
Téma: Věřím v Boha Otce - Katechismus katolické církve - část 1, oddíl II, kap. 1, článek 1, odst. 1 (str. 63 - 72)

30.10.2022 [neděle], kategorie: Jednorázové

Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ CHRÁMU (Posvícení)

arciděkanský kostel

Dnes: KONEC LETNÍHO ČASU
Pořad bohoslužeb je pravidelný.
Mše svatá v 9 hod. slavná.


Biblický citát na dnešní den
Vůbec nepřísahejte! (Mt 5,34)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |