Hlavní menu:
Listopad 2022

01.11.2022 [úterý], kategorie: Jednorázové

Začíná TÝDEN PLNOMOCNÝCH ODPUSTKŮ

1. - 8. listopadu
01.11.2022 18:00 [úterý], kategorie: Jednorázové

Slavnost VŠECH SVATÝCH

arciděkanský kostel

Ranní mše svatá nebude.
17:00 MODLITBA SV. RŮŽENCE
17:30 2. NEŠPORY zpívané
18:00 MŠE SVATÁ slavná

02.11.2022 17:59 [středa], kategorie: Jednorázové

Vzpomínka na VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ (Dušičky)

arciděkanský kostel

18:00 MŠE SVATÁ ZA ZEMŘELÉ arcid. kostel
po skončení: NEŠPORY ZA ZEMŘELÉ více ...

05.11.2022 14:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

ZÁDUŠNÍ BOHOSLUŽBA za všechny věrné zemřelé

Bičíkova kaple na starém hřbitově

14:00 MŠE SVATÁ ZE ZEMŘELÉ
PRŮVOD NA HŘBITOV A LITANIE

09.11.2022 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

(259/ 310) Ez 14, 12 nn; 15; 16, 1-43 * Ž 60 * Př 23, 15-16 * Ga 2, 17 nn; 3, 1-7

12.11.2022 19:00 [sobota], kategorie: Mládež

Setkání mládeže na téma okultizmu

arciděkanský úřad
13.11.2022 [neděle], kategorie: Jednorázové

Začíná TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

13. - 20. listopadu
16.11.2022 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Katechetické setkání

arciděkanský úřad

Je zván každý, kdo se chce vzdělávat v poznání evangelia a pravdy víry.
Téma: Věřím v Boha - Otec, Všemohoucí - Katechismus katolické církve, č. katechismu 232-274 (str. 73-83)

17.11.2022 10:00 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

Aktuálně: Setkání zralých farníků tento týden nebude.

20.11.2022 [neděle], kategorie: Jednorázové

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Mše svatá v 9:00 bude slavná.

23.11.2022 18:00 [středa], kategorie: Křesťanská akademie

přednáška ČKA

sbor Českobratrské církve evangelické v Husově ulici 199/15

PhDr. Petr KOLÁŘ: Válka na Ukrajině na pozadí putinovského Ruska
Tentokrát v 18:00! více ...

27.11.2022 [neděle], kategorie: Jednorázové

I. NEDĚLE ADVENTNÍ

Začíná nový církevní rok 2022/ 2023.

Při každé mší svaté se budou žehnat přinesené adventní věnce.
Cyklus nedělních čtení = A, všedních dní během roku = 1

30.11.2022 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

(260/311) Ez 16, 44 nn; 17 * Ž 61 * Př 23, 17-18 * Ga 3, 8-22


Biblický citát na dnešní den
Mé myšlenky nejsou myšlenky vaše. (Iz 55,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |