Hlavní menu:


  » Aktuální události

  Archiv událostí

  2024

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  2017

  2016

  2015

  2014

  2013

  2012

  2011

  2010

  2009

  2008

  2007

  Kategorie událostí:  Květen 2023

  01.05.2023 [pondělí], kategorie: Jednorázové

  Májové pobožnosti

  Po celý měsíc květen bude vždy po mši svaté ve všední den májová pobožnost.

  05.05.2023 [pátek] - 13.05.2023 [sobota], kategorie: Jednorázové

  Novéna na přípravu k farním misiím

  Denně po mši sv. probíhá modlitba k Duchu sv.

  10.05.2023 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

  Katechetické setkání

  Dnes nebude.

  14.05.2023 [neděle], kategorie: Jednorázové

  Začátek farních misií

  arciděkanský kostel

  Všechny mše svaté s misijním kázáním.
  16:00 Katecheze pro ženy (téma Den matek)

  15.05.2023 [pondělí] - 20.05.2023 [sobota], kategorie: Jednorázové

  Farní misie - průběh v týdnu

  pondělí - sobota

  Pořad bohoslužeb v týdnu:
  9:00 MŠE SVATÁ s misijním kázáním - arciděkanský kostel (jenom úterý: u sv. Jana)
  18:00 MŠE SVATÁ s misijním kázáním - arciděkanský kostel
  Od úterý možnost svátosti smíření od 8 a od 16 hod.

  15.05.2023 19:00 [pondělí], kategorie: Jednorázové

  Katecheze pro muže

  arciděkanský úřad
  16.05.2023 09:00 [úterý], kategorie: Pouť

  Poutní slavnost SV. JANA NEPOMUCKÉHO, kněze a mučedníka, patrona kostela

  kostel sv. Jana Nepomuckého

  9:00 MŠE SVATÁ poutní

  16.05.2023 19:00 [úterý], kategorie: Jednorázové

  Diskuse s misionáři

  arciděkanský úřad

  Téma: Jsme opravdu smrtelní?

  17.05.2023 16:00 [středa], kategorie: Mládež

  Výuka náboženství mimořádně

  arciděkanský úřad

  Tento týden pro všechny skupiny společně v 16 hod. (farní misie)

  17.05.2023 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

  Diskuse s misionáři

  arciděkanský úřad

  Téma: Potřebuji Církev?

  18.05.2023 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

  Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

  arciděkanský kostel

  17:30 Nešpory (II. nešpory slavnosti Nanebevstoupení)
  Mše sv. v 18 hod slavná
  Následuje eucharistická adorace.

  19.05.2023 [pátek], kategorie: Jednorázové

  Doprovodný misijní program v pátek

  arciděkanský kostel

  Při mši sv. v 9:00 - Svátost pomazání nemocných
  Při mši sv. v 18:00 - Obnova manželských slibů
  19:00 - Modlitba chval (slovo a píseň)
  20:30 - Adorace a přímluvné modlitby

  20.05.2023 [sobota], kategorie: Jednorázové

  Doprovodný misijní program v sobotu

  arciděkanský kostel

  10:30 První sv. zpověď dětí
  17:30 Novéna k Matce ustavičné pomoci

  21.05.2023 [neděle], kategorie: Jednorázové

  Závěrečný den farních misií

  arciděkanský kostel

  Mše svaté budou v 9, 10:30 a v 15:00. Všechny s misijním kázáním.
  Večerní mše svatá nebude.

  21.05.2023 10:30 [neděle], kategorie: Jednorázové

  První svaté přijímání

  arciděkanský kostel

  Při mši svaté v 10:30 proběhne 1. sv. přijímání dětí. Bude celebrovat P. Stanislav Přibyl, náš býv. generální vikář a současný generální sekretář ČBK.

  24.05.2023 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

  Biblická hodina

  arciděkanský úřad

  Tentokrát už opět, bádáme v textech SZ i NZ:
  (267/ 318) Ez 29+30 * Ž 68, 1-18 * Př 24, 1-2 * Ef 3

  25.05.2023 20:00 [čtvrtek], kategorie: Koncert

  Koncert duchovní hudby

  arciděkanský kostel

  Varhany a housle

  27.05.2023 18:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

  Vigilie (svatvečer) SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

  arciděkanský kostel

  17:00 modlitba SV. RŮŽENCE
  17:30 1. NEŠPORY Seslání Ducha svatého
  18:00 LUCENÁRIUM (svatodušní žehnání ohně), MŠE SVATÁ s prodlouženou bohoslužbou slova a OBNOVA BIŘMOVACÍCH ZÁVAZKŮ

  28.05.2023 [neděle], kategorie: Jednorázové

  Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

  Hod boží svatodušní

  9:00 MŠE SVATÁ slavná

  31.05.2023 18:00 [středa], kategorie: Jednorázové

  Svátek NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE

  arciděkanský kostel

  Po mši svaté: poslední májová pobožnost

  31.05.2023 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

  Katechetické setkání

  arciděkanský úřad

  Modlíme se nešpory a pak probíráme pravdy víry.
  Téma (15):Věřím v Ježíše Kr. - Syn Boží se stal člověkem
  Katechismus katolické církve, paragraf 456 - 483 (české vyd. str. 124-131)


  Biblický citát na dnešní den
  Vůbec nepřísahejte! (Mt 5,34)
  Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
  © Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |