Hlavní menu:


  » Aktuální události

  Archiv událostí

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  2017

  2016

  2015

  2014

  2013

  2012

  2011

  2010

  2009

  2008

  2007

  Kategorie událostí:  červen 2023

  02.06.2023 18:00 [pátek], kategorie: Jednorázové

  NOC KOSTELŮ

  arciděkanský kostel 18:00-22:00

  17:00 Začíná výstava Fotografie vesnických kostelů - nádvoří hradu
  18:00 Mše svatá s rytmickou scholou
  19:00 Přednáška - Počátky křesťanství a kostelů v Ml. Boleslavi
  20:00 Koncert Pražského komorního kytarového orchestru
  21:00 Tichá prohlídka a požehnání městu

  03.06.2023 14:00 [sobota], kategorie: Pouť

  Poutní mše svatá ve Všeborsku

  Všeborsko, kostel Nejsvětější Trojice

  Všeborsko je osada stranou poblíž (asi 2 km) vesnice Obrubce. Silnice směrem na Jičín, na křižovatce v Obrubcích doleva, za vesnicí pak hned mírně doprava (přes koleje) slepou silnicí. Kostel je z dálky vidět.
  Pěší pouť: Vlak M.B. hl. nádraží 7:22, M.B. město 7:30

  04.06.2023 [neděle], kategorie: Jednorázové

  Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

  07.06.2023 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

  Biblická hodina

  arciděkanský úřad

  (268/ 319) Ez 31+32 * Ž 68, 19 nn * Př 24, 3-4 * Ef 4, 1-16

  08.06.2023 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

  Slavnost Těla a krve Páně se překládá na neděli 11.6.

  08.06.2023 10:00 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

  Setkání seniorů

  farní dům Havlíčkova ul. 589
  11.06.2023 09:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

  Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ (Boží tělo)

  arciděkanský kostel

  Platí tento pozměněný pořad bohoslužeb - vše arciděkanský kostel:
  MŠE SV. pouze v 9:00 a v 18:00
  8:30 RANNÍ CHVÁLY
  9:00 Slavná MŠE SVATÁ ke cti Těla a krve Páně
  EUCHARISTICKÝ PRŮVOD (se ČTYŘMI OLTÁŘI) na Staroměstské náměstí, do kostela sv. Jana, do parku sv. Havla, ADORACE, TE DEUM a SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ v kostele sv. Havla
  Průvod doprovodí Mladoboleslavský žesťový soubor.
  Dopolední mše sv. v 10:30 dnes odpadá !!!

  11.06.2023 12:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

  Farní den 11.6.2023

  farní dům Havlíčkova ul. 589

  Začínáme obědem.

  13.06.2023 10:00 [úterý], kategorie: Jednorázové

  arciděkanský kostel

  Ranní mše svatá nebude.
  v 10:00 se koná pohřební mše svatá.

  14.06.2023 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

  Katechetické setkání

  arciděkanský úřad

  Modlíme se nešpory a pak probíráme pravdy víry.
  Téma (16):Věřím v Ježíše Kr. - Skrze Ducha sv. přijal tělo z M. Panny
  Katechismus katolické církve, paragraf 484 - 507 (české vyd. str. 131-137)

  15.06.2023 20:00 [čtvrtek], kategorie: Koncert

  Koncert duchovní hudby

  arciděkanský kostel

  Varhany a zpěv

  16.06.2023 18:00 [pátek], kategorie: Jednorázové

  Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

  arciděkanský kostel

  17:30 NEŠPORY (2. Večerní chvály)
  18:00 MŠE SVATÁ zpívaná
  Po mši svaté: Adorace k Nejsv. srdci Ježíšovu a požehnání

  22.06.2023 20:00 [čtvrtek], kategorie: Koncert

  Koncert duchovní hudby

  arciděkanský kostel

  Varhany a saxofon

  23.06.2023 07:30 [pátek], kategorie: Jednorázové

  Mše svatá mimořádně

  arciděkanský kostel

  Dnes výjimečně v 7:30 mše svatá - arciděkanský kostel!
  Večerní mše svatá nebude.

  23.06.2023 16:30 [pátek] - 25.06.2023 16:30 [neděle], kategorie: Jednorázové

  Modlitební triduum

  arciděkanský kostel
  23.06.2023 17:00 [pátek], kategorie: Jednorázové

  Zlaté kněžské výročí našeho biskupa

  Litoměřice, katedrála sv. Štěpána

  Náš litoměřický biskup Mons. Jan Baxant nás zve na oslavu 50. výročí kněžství, které oslaví v 17 hod. v katedrále slavnou mší svatou.

  24.06.2023 [sobota], kategorie: Jednorázové

  Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

  29.06.2023 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

  Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

  arciděkanský kostel

  Ranní mše svatá nebude.
  17:00 MODLITBA SV. RŮŽENCE
  17:30 NEŠPORY (2. Večerní chvály)
  18:00 MŠE SVATÁ zpívaná


  Biblický citát na dnešní den
  Bože, vrať se! (Ž 80,15)
  Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
  © Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |