Hlavní menu:


Literární pásmo

21.06.2011 19:00 [úterý], kategorie: Křesťanská akademie
kostel sv. Havla v Havelském parku (u kruhového objezdu)

Prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., MBE je profesor anglické literatury na Filozofické fakultě UK, překladatel z angličtiny a shakespearolog. K řadě knih napsal předmluvy nebo doslovy. V roce 2001 byl za zásluhy o šíření anglické literatury v Česku jmenován čestným členem Řádu britského impéria. Profesor Hilský, který přeložil celé Shakesparovo dílo včetně sonetů do češtiny, spojil své síly s hudebním skladatelem Danielem Dobiášem a sestavili velice úspěšný hudební program nazvaný Tak trochu sváteční Shakespearovská pošta.


Biblický citát na dnešní den
K tobě, Bože, se obracejí mé oči. (Ž 141,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |