Hlavní menu:


Noční vigilie ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (B. sobota večer)

30.03.2013 19:00 [sobota], kategorie: Jednorázové
arciděkanský kostel

Lid se shromáždí na prostranství před kostelem.
(Varhany hrají až od „Sláva na výsostech Bohu“.)

Bohuslav Korejs: Chci zpívat Hospodinu (kantikum Ex 15)
Josef C. Sychra: MŠE ČESKÁ (Gloria – Sanctus, Benedictus - Agnus Dei)
gregoriánský chorál: trojí ALELUJA s verši žalmu 118 (117)
P. Josef Olejník: LITANIE KE SVATÝM, ZPĚVY V LITURGII SV. TÝDNE
Šteyerův kancionál: VSTAL Z MRTVÝCH KRISTUS
Georg Friedrich Handel: BUĎ TOBĚ SLÁVA


Biblický citát na dnešní den
K tobě, Bože, se obracejí mé oči. (Ž 141,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |