Hlavní menu:


Přednáška Křesťanské akademie

14.05.2013 19:00 [úterý], kategorie: Křesťanská akademie
Sbor církve adventistů - dům Lávka, Dukelská 1443/31

J. Bartoš je rodák z Mladé Boleslavi. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého, obor hudební vědy a historie. Působí na filozofických fakultách v Praze i v Brně. Jeho hlavním zaměstnáním je operní zpěv a herectví v Divadle F. X. Šaldy v Liberci, s několika dalšími soubory se věnuje interpretaci zejména barokní hudby. Je též plodným skladatelem. Jako historik se zabývá zejména obdobím raného novověku a kultuře českého baroka. Vyvíjí bohatou publikační činnost, vedle odborných studií rovněž publikuje básně a divadelní skeče na satirická a historická témata. Přednáší často na téma regionální historie a dokáže nalézat souvislosti místních událostí s celkovými dobovými reáliemi.


Biblický citát na dnešní den
K tobě, Bože, se obracejí mé oči. (Ž 141,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |